جمع بندی ازدواج با دختری که باکره نیست بدون اجازه پدرش چه حکمی دارد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ازدواج با دختری که باکره نیست بدون اجازه پدرش چه حکمی دارد؟

ارتباط دختر و پسر بدون اجازه پدر /دختر هم باکره نیست؟رهبری و آیت الله مکارم

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;898011 نوشت:
ارتباط دختر و پسر بدون اجازه پدر /دختر هم باکره نیست؟رهبری و آیت الله مکارم

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم شیرازی:

اگر دختر به جهت اینکه قبلا ازدواج کرده است و با همسرش ارتباط داشته و بعد از او طلاق گرفته است و دوران عده را پشت سر گذاشته است ، دیگر نیازی به اذن پدر نیست و با خواندن عقد موقت بین خودشان با رعایت کردن همه شرایط صحیح عقد ، ارتباط اشکالی ندارد.

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی :

و اگر به واسطه زنا بکارت دختر از بین رفته است ،بدون اذن پدر عقد بنابر احتیاط واجب(دختر زیر سی سال ) صحیح نیست.

طبق نظر آیت الله خامنه ای:

و اگر به واسطه زنا بکارت دختر از بین رفته است ،دیگر نیازی به اذن پدر نیست و با خواندن عقد موقت بین خودشان با رعایت کردن همه شرایط صحیح عقد ، ارتباط اشکالی ندارد.

موضوع قفل شده است