جمع بندی ارث فرزند نامشروع

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ارث فرزند نامشروع

در جایی خواندم که در بین احکام حقوقی در مورد ارث ظاهرا قانونی وجود دارد که پدر و مادر و فرزند حاصل از زنا هیچ کدام از همدیگر ارث نمی برند و در جایی دیگری نیز بیان شده بود که حکم اسلام است. از طرفی در رساله مرحوم بهجت در حکمی آمده :" مرد و زن زناکار و خویشان آنها از فرزندی که از زنا به دنیا آمده ارث نمی برند،...". که برداشت من از این حکم این است که پدر و مادر و اقوام از این فرزند ارث نمی برند و خود فرزند از این پدر و مادر ارث می برند. که این با قانون موجود درباره ارث در تضاد است. آیا این حکم در مورد ارث ولد زنا در بین همه مراجع یکسان است و یا اختلاف نظر وجود دارد؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

mostafa272;589251 نوشت:
در جایی خواندم که در بین احکام حقوقی در مورد ارث ظاهرا قانونی وجود دارد که پدر و مادر و فرزند حاصل از زنا هیچ کدام از همدیگر ارث نمی برند و در جایی دیگری نیز بیان شده بود که حکم اسلام است. از طرفی در رساله مرحوم بهجت در حکمی آمده :" مرد و زن زناکار و خویشان آنها از فرزندی که از زنا به دنیا آمده ارث نمی برند،...". که برداشت من از این حکم این است که پدر و مادر و اقوام از این فرزند ارث نمی برند و خود فرزند از این پدر و مادر ارث می برند. که این با قانون موجود درباره ارث در تضاد است. آیا این حکم در مورد ارث ولد زنا در بین همه مراجع یکسان است و یا اختلاف نظر وجود دارد؟

با تشکر از سؤال شما

قانون موجود در ارث و حکم فقهی که فقهاء بر آن متفقند این است که زنا زاده از پدر و مادر مطلع از زنا، ارث نمی برد و همین طور آنها نیز از او ارث نمی برند.

مسئله ای هم که از رساله آیت الله بهجت ره نقل کرده اید این است:

«2263» مرد و زن زناكار و خويشان آنها از فرزندى كه از زنا به دنيا آمده ارث نمى‌برند، ولى اولاد چنين فرزندى و شوهر يا زن او، از او ارث مى‌برند.

معنای مسئله بالا این است که مرد و زن زناکار از فرزندی که از زنا به دنیا آمده ارث نمی برند و همین طور به عکس، فرزندی هم که از زنا به دنیا آمده از آنان ارث نمی برد اما اگر همین فرزندی که از زنا بدنیا آمده بزرگ شود و ازدواج کند و دارای فرزندانی گردد این فرزندان از او ارث می برند .

در پناه حضرت حق باشید[/]

موضوع قفل شده است