جمع بندی اذان و اقامه در نماز جماعت

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اذان و اقامه در نماز جماعت

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

با گرامی داشت ولادت باسعادت حضرت امام رضا علیه السلام؛

سؤالی دارم.

در نمازهای جماعت، رسم است که معمولا مؤذنی اذان می گوید و سپس امام جماعت برمی خیزد و فقط اقامه می گوید؛ حتی گاهی از راه می رسد و می ایستد و اقامکه می گوید.

با توجه به ثواب فوق العاده نماز با اذان و اقامه هر دو و نه فقط اقامه، آیا بهتر نیست امام خودش اذان بگوید؟

آبا این رسمی که ذکر کردم، سفارش دینی است؟ اگر هست، مستندش را بیاورید لطفاً.

یا این که رسم ماست و ربطی به دین ندارد؟

با تشکر

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

منتظر;824902 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

با گرامی داشت ولادت باسعادت حضرت امام رضا علیه السلام؛

سؤالی دارم.

در نمازهای جماعت، رسم است که معمولا مؤذنی اذان می گوید و سپس امام جماعت برمی خیزد و فقط اقامه می گوید؛ حتی گاهی از راه می رسد و می ایستد و اقامکه می گوید.

با توجه به ثواب فوق العاده نماز با اذان و اقامه هر دو و نه فقط اقامه، آیا بهتر نیست امام خودش اذان بگوید؟

آبا این رسمی که ذکر کردم، سفارش دینی است؟ اگر هست، مستندش را بیاورید لطفاً.

یا این که رسم ماست و ربطی به دین ندارد؟

با تشکر

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

اذان و اقامه برای نماز مستحب است ، و اما در بعضی از موارد این دو از نماز گزار ساقط می شود، مورد سوم از مواردی که اذان و اقامه ساقط می شود در جایی است که شخص ،همه فقرات اذان و اقامه دیگری را شنیده باشد، از او ساقط می شود ، اگر چه خودش هم اذان و اقامه بگوید اشکالی ندارد.

پس اینکه امام جماعت اذان را در مواقعی که می شنود نمی گوید ، از این جهت است.

پی نوشت:

العروة الوثقی، احکام نماز ، اذان و اقامه، مساله3

موضوع قفل شده است