اخباری گری و نظریه انسداد

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اخباری گری و نظریه انسداد

سلام آیا اخباریت و نظریه انسداد درست است؟ اگر اشتباه نکنم اخباریت تنها به حدیث رجوع می کنند و عقل گرا نیستند و نظریه انسداد نیز باز اگر اشتباه نکنم دقیقا برعکس اند معتقدند که دسترسی به حجت الهی علیهم السلام نداریم پس ظن رو فقط باید به کار ببریم، آیا بر این ها اشکال وارده است؟ و وجه اشتراک شون این هست که خبر واحد رو حجت یا قابل اطمنینان نمی دونند البته شاید عالمی از این دو گروه باشد که چنین نباشد، این اطلاعاتم از روی اینترنته ممکنه دقیق نباشه.

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد مستنبط

سلام علیکم

اخباری ها به هر روایتی متعبد می شوند و خبر واحد را حجت می دانند و انسدادیون، قائلند که باب علم و یقین، بدون دسترسی مستقیم به معصوم بسته است و از این رو ظنون معتبره، حجیت پیدا می کنند. قبل از هر چیز تذکر این نکته لازم است که هیچکدام از اخباری گری و انسداد را در مسائل عقیدتی و عقلی، که پایه های اصلی دین است، وارد نباید کرد. چون این موضوعات استدلالی و عقلی هستند، بنابر این جایی برای تعبد به هر جور روایتی نمی ماند و از طرفی عقل و استدلال، انسان را به یقین و علم می رساند، پس باب علم منسد نیست.

در امور فقهی و تعبدی، اینگونه نیست که تعداد زیادی روایت و خبر واحد و بدون قرینه وجود داشته باشد، طی سالیان متمادی تلاش شاگردان اهل بیت و فقها، اخبار، دارای قرائن روایی، قرانی و ... فراوانی هستند که اطمینان آور هستند. از سوی دیگر، علم و یقین در فقه و مانند آن، اطمینان عرفی است که با در بسیاری از موارد حاصل می شود و منظور از آن، قطع و یقین منطقی و عقلی نیست تا باب علم را منسد و بسته بدانیم.

سلام نوشته ی پر باری است اما من کامل یا راستشو بخوای اصلا متوجه نشدم (کلیت شو یکم گرفتم چی شد)

" قبل از هر چیز تذکر این نکته لازم است که هیچکدام از اخباری گری و انسداد را در مسائل عقیدتی و عقلی، که پایه های اصلی دین است، وارد نباید کرد. "

​​​​این یعنی چه؟ (ویرایش: چیزی که الا فهمیدم این هست که این دو گرایش رو نباید در مسائل عقیدتی و عقلی وارد کرد)

" چون این موضوعات استدلالی و عقلی هستند، بنابر این جایی برای تعبد به هر جور روایتی نمی ماند و از طرفی عقل و استدلال، انسان را به یقین و علم می رساند، پس باب علم منسد نیست. "

نفهمیدم کامل ولی نشون میده که نه اخباری کاملا درسته و نه انسداد کاملا درست و احتمالا هر دو راه درست نیست.

 

و سوال آخر با وجود سنگین بود متن، "قرینه" و "قرائن روایی" یعنی چه؟