@@@ احادیث تصویری از امام صادق (ع) @@@

تب‌های اولیه

49 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
@@@ احادیث تصویری از امام صادق (ع) @@@

در اینجا احادیث تصویری گهرباری از امام جعفر صادق(ع) را می گذارم:

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدا

به نام خدا

به نام خدا

به نام خدا

به نام خدا

به نام خدا

[="Tahoma"][="Black"]

[/]


[="Black"]

[/]

[="Tahoma"][="Black"][/]