احاديثي در مورد ازدواج

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احاديثي در مورد ازدواج


رسول خدا (ص) :
1. وقتی کسی که خلق و دین وی مایه رضایت است به خواستگاری می آید , به او زن دهید و اگر چنین نکنید فتنه و فساد در زمین فراوان خواهد شد. (نهج الفصاحه ، ح 130)
2. بهترین ازدواج ها آنست که آسان انجام گیرد. (نهج الفصاحه ، ح 1507)
3. وقتی خداوند خواستگاری زنی را به دل کسی انداخته باشد , مانعی نیست که او را بنگرد. (نهج الفصاحه ، ح 185)
4. وقتی اشخاص همشأن برای خواستگاری پیش شما آمدند ؛ دختران خود را شوهر دهید و در کار آنها منتظر حوادث نباشید. (نهج الفصاحه ، ح 193)
5. اگر کسی زنی را خواستگاری کرد و موی خود را رنگ می بندد باید به او خبر دهد که موی خود رنگ می بندد. (نهج الفصاحه ، ح 2.202)
6. عقد نکاح را محکم کنید و آن را علنی سازید. (نهج الفصاحه ، ح 313)
7. بوسیله زناشویی روزی بجویید (نهج الفصاحه ، ح 481)
8. زناشویی (ازدواج) کنید که من از فزونی شما تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه ، ح 568)
9. ازدواج کنید تا عده شما بسیار شود ,زیرا من در روز رستاخیز به فزونی شما بر امتهای دیگر افتخار می کنم. (نهج الفصاحه ، ح 1179)
10. زن برای دین و مال و جمالش گیرند , زن دین دار بجویید . (نهج الفصاحه ، ح 822)
11. خداوند مردانیرا که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد. (نهج الفصاحه ، ح 714) (مذموم بودن تکرار ازدواج )
12. سه چیز است که جدی آن جدی است و شوخی آن نیز جدی است , نکاح , طلاق , رجوع (نهج الفصاحه ، ح 1254)
13. سه چیز است که شوخی در آن روا نیست , طلاق , نکاح , آزاد کردن بنده (نهج الفصاحه ، ح 1263)

14. زنانی که بی حضور شاهد شوهر می کنند ؛ زناکارند (نهج الفصاحه ، ح 1112)
15. هر که زن گیرد به این منظور که از محرمات برکنار ماند ؛ بر خدا لازم است که او را یاری کند. (نهج الفصاحه ، ح 1396)
16. زن مهربان و بچه آور بگیرید که من به فزونی شما بر سایر پیغمبران افتخار می کنم. (نهج الفصاحه ، ح 1144)
17. زن بگیرید که من به کثرت شما بر سایر ملل افتخار می کنم و مانند مسیحیان راه رهبانیت پیش نگیرید. (نهج الفصاحه ، ح 1145)
18. زیبای عقیم را بگیرید و با سیاه بچه آور ازدواج کنید که من روز رستاخیز به فزونی شما بر سایر امت های دیگر تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه ، ح 1570)
19. با زن پیر و نازا ازدواج نکنید که از فزونی شما بر امت های دیگر تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه ، ح 2454)
20. زن بگیرید و طلاق مدهید زیرا خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند ؛ دوست ندارد. (نهج الفصاحه ، ح 1146)
21. زن بگیرید و طلاق مدهید زیرا عرش از وقوع طلاق می لرزد. (نهج الفصاحه ، ح 1147)
22. خدا چیزی را حلال نکرده که نزد وی از طلاق دشمن تر باشد. (نهج الفصاحه ، ح 2609)
23. برای نطفه های خود جای مناسب انتخاب کنید , زیرا زنان نظیر برادران و خواهران خود فرزند می آورند. (نهج الفصاحه ، ح 1132)
24.به اشخاص همشان زن بدهید و از اشخاص همشان زن بگیرید و محل نطفه های خود (زنان خود) را به دقت انتخاب کنید. (نهج الفصاحه ، ح 1705)
25. زنرا برای چهار چیز گیرند : مال ؛ شرف , جمال و دین ؛ و تو زن دین دار بجوی (نهج الفصاحه ، ح 1183)
26. برای نطفه های خود جای مناسب انتخاب کنید و از سیاهان بپرهیزید که سیاهی رنگ زشتی است. (نهج الفصاحه ، ح 1133)
27. زن بگیرید که زنان توانگری می آورند. (نهج الفصاحه ، ح 1143)
28. از جمله بهترین وساطت ، وساطت در میان دو کس در کار زناشویی است. (نهج الفصاحه ، ح 3073)
29. دو رکعت نماز کسی که زن دارد ، بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز عَزَب (مجرد) است. (نهج الفصاحه ، ح 1670)
30. دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزبست. (نهج الفصاحه ، ح 1671)
31. هر که زن بگیرد یک نیمه ایمان خویش را کامل کرده ، از خدا درباره نیم دیگر بترسد. (نهج الفصاحه ، ح 2936)
32. هر که را خدا زنی (همسر برای عصر امروز) پارسا داده ، وی را بر نصف دین خویش یاری کرده و باید درباره نصف دیگر آن از خدا بترسد.
(نهج الفصاحه ، ح 3016)
33. هر جوانی در آغاز جوانی زن بگیرد ، شسطان وی بانگ برآورد ، وای بر او ، دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت. (به شرط رعایت آداب همسرداری) (نهج الفصاحه ، ح 1034)
34. سه کار است که هر کس به اعتماد خدا و به انتظار ثواب کند ، بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد : هر کس در آزاد ساختن خود به اعتماد خدا و به امید ثواب بکوشد بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد و هر که به اعتماد خدا و به امید ثواب ازدواج کند بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد و هر که با اعتماد به خدا و به امید ثواب زمین بایری را آباد کند بر خدا لازم است که ویرا یاری کند و به او برکت دهد. (نهج الفصاحه ، ح 1272)
35. سه کسند که یاری آنها بر خدا لازم است : آن که در راه خدا جهاد کند و بنده ای که برای آزادی خود قرارداد بسته و می خواهد قیمت آن را بپردازد و کسی که به منظور عفت زن بگیرد (ازدواج کند) (نهج الفصاحه ، ح 1219)
36. بهترین مهر ها آن است که سبک تر باشد. (نهج الفصاحه ، ح 1489)
37. نشانه میمنت زن این است که خواستگاریش آسان و مهرش سبک باشد. (نهج الفصاحه ، ح 929)
38. بهترین زنان امت من کسانی هستند که رویشان نکوتر و مهرشان کمتر باشد. (نهج الفصاحه ، ح 1533)
39. بهترین زنان آن است که مهرش سبک تر باشد. (نهج الفصاحه ، ح 1536)
40. زن به اظهار نظر در کار خویش بر ولی ّ خویش مقدم است و دوشیزه نیز پدرش باید درباره کارش از او اجازه بگیرد و اجازه او سکوت است. (نهج الفصاحه ، ح 1297)
41. هر که زنی گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد ، هنگام مرگ چون زناکاران بمیرد و هر کس چیزی از مردی بخرد و در خاطر داشته باشد که قیمت آن را نپردازد هنگام مرگ چون خائنان بمیرد و خائن در آتش است. (نهج الفصاحه ، ح 1031)

:Sham:

خدا آخر و عاقبت همه را بخیر کند ان شاءالله

دوست من اگه واقعا اینجوری باشه بخدا دنیا گلستان میشه ولی امان از دست دخترای این دوره زمونه کاش ما هم در زمان حضرت محمد(ٌص) زندگی می کردیم بخدا زندگی سخت نیست ما به خودمون سخت گرفتیم اگه یه خورده به همین احادیث توجه کنیم واقعا بهترین زندگی رو خواهیم داشت اما به جای این کار کارمون شده چشم و هم چشمی انگار قراره هیچ وقت مرگ نیاد سراغمون بیایین توقعاتمونو کم کنیم این چند سال زندگی رو ساده بگزرونیم بخدا میشه ممنون التماس دعا یا حق

جانم ابوالفضل(ع);229400 نوشت:
دوست من اگه واقعا اینجوری باشه بخدا دنیا گلستان میشه ولی امان از دست دخترای این دوره زمونه کاش ما هم در زمان حضرت محمد(ٌص) زندگی می کردیم بخدا زندگی سخت نیست ما به خودمون سخت گرفتیم اگه یه خورده به همین احادیث توجه کنیم واقعا بهترین زندگی رو خواهیم داشت اما به جای این کار کارمون شده چشم و هم چشمی انگار قراره هیچ وقت مرگ نیاد سراغمون بیایین توقعاتمونو کم کنیم این چند سال زندگی رو ساده بگزرونیم بخدا میشه ممنون التماس دعا یا حق

سلام
وقتی شما دنبال یه نفر که مومن هست بری مطمئنا چشم و هم چشمی هم نمی کنه اگرم باشه کمه

[=&quot]
[=&quot]فصل اوّل
[=&quot]فضيلت ازدواج
[=&quot]تأثير ازدواج
[=&quot]
[=&quot]1 [=&quot]قالَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]اِذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ اَحْرَزَ نِصْفَ دينِهِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]كسى كه ازدواج كند، نصف دينش را حفظ كرده است[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]عروسى در هنگام تنگدستى
[=&quot]
[=&quot]2 [=&quot]قـالَ الصّـادِقُ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]مَنْ تَرَكَ التَّزْويجَ مَخافَةَ الْفَقْرِ فَقَدْ اَساءَ الظَّنَّ بِاللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ ، اِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ[=&quot]: «[=&quot]اِنْ يَكُونُوا فُقَـراءَ يُغْنِـهِمُ اللّهُ مِـنْ فَضْـلِهِ[=&quot] [=&quot]».
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]هركس از ترس فقر ازدواج نكند نسبت به‏لطف خداوند بدگمان شده است. چرا كه خداوند مى‏فرمايد: اگر آنان فقير باشند خداوند از فضل و كرم خود بى‏نيازشان مى‏كند[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]ازدواج رحمت است
[=&quot]
[=&quot]3 [=&quot]قـالَ النَّـبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]يُفْتَحُ اَبْوابُ السَّماءِ بِالرَّحْمَةِ فى اَرْبَعِ مَواضِعَ: عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ، وَ عِنْدَ نَظَرِ الْوَلَدِ فى وَجْهِ الْو الِدَيْنِ، وَ عِنْدَ فَتْحِ بابِ الْكَعْـبَةِ، وَ عِـنْدَ النِّـكاحِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]درهاى رحمت آسمانى در چهار وقت گشوده مى‏شود[=&quot]: 1 [=&quot]ـ موقع بارش باران[=&quot]. 2 [=&quot]ـ زمانى‏كه فرزند به چهره پدر و مادرش مى‏نگرد[=&quot]. 3 [=&quot]ـ هنگام گشوده شدن در كعبه[=&quot]. 4 [=&quot]ـ هنگام برپايى مراسم عقد و عروسى[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]آفات بى‏همسرى
[=&quot]
[=&quot]4 [=&quot]قـالَ رَسُـولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]اَكْـثَرُ اَهْلِ النّـارِ الْعُـزّابُ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]بيشترين اهل جهّنم جوانان بى‏همسر هستند[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]فصل دوّم
[=&quot]وظيفه توانگران
[=&quot]تلاش در ازدواج جوانان
[=&quot]
[=&quot]5 [=&quot]عَنِ الصّـادِقِ عليه‏السلام قـالَ[=&quot]: [=&quot]مَنْ زَوَّجَ اَعْزَبا كانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ اِلَـيْهِ يَـوْمَ الْقِيــامَةِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]كسى كه مجردى را تزويج كند و امكان ازدواج او را فراهم نمايد از كسانى است كه در قيامت خداوند به آنان نظر لطف مى‏كند[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]در سايه عرش
[=&quot]
[=&quot]6 [=&quot]قـالَ مُـوسَى بْنُ جَعْـفَرٍ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]ثَلاثَةٌ يَسْتَـظِلُّونَ بِظِلِّ عَـرْشِ اللّهِ يَـوْمَ الْقِـيامَةِ، يَـوْمَ لا ظِلَّ اِلاّ ظِلَّهُ: رَجُـلٌ زَوَّجَ اَخـاهُ الْمُسْـلِمَ اَوْ اَخْـدَمَهُ اَوْكَـتَمَ لَـهُ سِـرّا[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام كاظم عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]سه دسته در روزقيامت، روزى كه سايه و پناهى جزء سايه خداوند نيست، در سايه و پناه خدا هستند[=&quot]: 1 [=&quot]ـ مردى كه زمينه ازدواج برادر مسلمانش را آماده نمايد[=&quot]. 2 [=&quot]ـ مردى كه خدمتگزارى به برادر مسلمانش بدهد[=&quot]. 3 [=&quot]ـ كسى كه سرّ برادر مسلمانش را بپوشاند[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]منظور نظر حق
[=&quot]
[=&quot]7 [=&quot]قـالَ الصّـادِقُ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اَرْبَعَةٌ يَنْـظُرُ اللّهُ اِلَيْـهِمْ يَـوْمَ الْقِـيامَةِ[=&quot]: [=&quot]مَنْ اَقـالَ نادِما اَوْ اَغاثَ لَهْفانَ اَوْ اَعْتَقَ نَسَمَةً اَوْ زَوَّجَ عَـزَبـا[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]چهار كس در قيامت مورد نظر پروردگارند[=&quot]: 1 [=&quot]ـ آنكه چون طـرف معامـله پشيـمان شـود، معـامله را برگرداند[=&quot]. 2 [=&quot]ـ كسى كه غم از دلى برگيرد[=&quot]. 3 [=&quot]ـ كسى كه برده‏اى را آزاد كند[=&quot]. 4 [=&quot]ـ كسى كه مرد مجرّدى را زن دهد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]بهترين وساطت
[=&quot]
[=&quot]8 [=&quot]قـالَ عَـلِىٌّ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اَفْضَلُ الشَّفاعـاتِ اَنْ تَشْفَـعَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فى نِـكاحٍ يَجْـمَعَ اللّهُ بَيْنَـهُما[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]حضرت على عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]از بهترين شفاعتها، شفاعت بين دو نفر در امر ازدواج است تا اينكه خداوند آنان را مجذوب يكديگر گرداند[=&quot].

[=&quot]
[=&quot]فصل سوّم
[=&quot]ديدار قبل ازدواج
[=&quot]ازدواج با دينداران
[=&quot]
[=&quot]9 [=&quot]عـَنِ النَّـبِيِّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قـالَ[=&quot]: [=&quot]مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمالِها وَ كَلَهُ اللّهُ اِلَيْهِ، وَ مَنْ تَـزَوَّجَها لِجَمالِها رَأى فِيـها ما يَـكْرَهُ، وَ مَنْ تَـزَوَّجَها لِدِينِـها جَـمَعَ اللّهُ لَـهُ ذلِـكَ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]از پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده[=&quot]: [=&quot]هر كه با زنى به خاطر مالش ازدواج كند، خداوند او را به مال وى واگذار مى‏كند، و هر كه با او به خاطر جمال و زيبائى‏اش ازدواج نمايد، در او چيزى را كه خوشايند او نيست، خواهد ديد، و هر كه با وى به خاطر دينش ازدواج كند، خداوند تمامى اين مزايا را براى او جمع مى‏كند[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]ديدار قبل از وصلت
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]10 [=&quot]عَـنِ الصّـادِقِ عليه‏السلام قـالَ[=&quot]: [=&quot]لا بَأْسَ بِاَنْ يَنْـظُرَ الـرَّجُلُ اِلَى الْمَـرْأَةِ اِذا اَرادَ اَنْ يَتَـزَوَّجَها. يَنْـظُرَ اِلىُ خَلْفِـها وَ اِلى وَجْهِـها[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]مانعى ندارد كه مرد قامت و صورت زنى را كه قصد ازدواج با او دارد، ببيند[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]ديدار عروس و داماد قبل از ازدواج
[=&quot]
[=&quot]11 [=&quot]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قالَ[=&quot]: [=&quot]سَئَلْتُ اَبا جَعْفَرٍ عليه‏السلام عَنِ الرَّجُلِ يُريدَ اَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، اَيَنْظُرُ اِلَيْها؟ قالَ: نَعَمْ اِنَّما يَشْتَريها بِاَغْلىَ الثَّمَنِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]محمّد ابن مسلم مى‏گويد[=&quot]: [=&quot]از امام باقر عليه‏السلام پرسيدم: مردى كه مى‏خواهد ازدواج كند حق دارد زن را ببيند؟ امام عليه‏السلام فرمود: آرى، چون در برابر آن بهاى سنگينى مى‏پردازد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]سؤال از اوصاف
[=&quot]
[=&quot]12 [=&quot]قـالَ عَـلِىٌّ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اِذا اَرادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَتَزَوَّجَ فَلْيَـسْأَلْ عَـنْ شَعْـرِها كَـما يَسْأَلُ عَـنْ وَجْهِـها فَاِنَّ الشَّـعْرَ اَحَـدُ الْجَـمالَيْنِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]حضرت على عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]هر وقت يكى از شما، بخواهد، ازدواج كند، بايد از اوصاف موى سر زن سؤال كند همچنانكه از چگونگى رخسار او نيز مى‏پرسد. چون كه موى زن يكى از دو زيبايى (مو و صورت) اوست[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]فصل چهارم
[=&quot]عروس و داماد شايسته
[=&quot]خواستگار خوش اخلاق و مذهبى
[=&quot]
[=&quot]13 [=&quot]قـالَ الرِّضـا عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اِذا خَطَبَ اِلَيْكَ رَجُـلٌ رَضِـيتَ ديـنَهُ وَ خُلْـقَهُ فَـزَوِّجْهُ وَ لا يَمْنَـعْكَ فَـقْرُهُ وَ فاقَـتُهُ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام رضا عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]وقتى كه از دين و اخلاق خواستگار راضى بوديد به ازدواج با او راضى باشيد و به خاطر فقير بودنش او را رد نكنيد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]دامادِ هم شأن
[=&quot]
[=&quot]14 [=&quot]قـالَ النَّـبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]اِذا جائَـكُمُ الاَْكْـفاءُ فَانْكِـحُوهُنَّ وَ لا تَـرَبَّصُـوا بِـهِنَّ الْحِـدْثـانَ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]وقتى كه اشخاصِ هم شأن به خواستگارى دختران شما آمدند، به آنها دختر دهيد و در كار آنها منتظر حوادث نباشيد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]عروس شايسته
[=&quot]
[=&quot]15 [=&quot]قـالَ رَسـوُلُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]مَا اسْتَفادَ امْـرِءٌ فائِدَةً بَعْدَ الاِْسْـلامِ اَفْـضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسـلِمَةٍ تَسُـرُّهُ اِذا نَـظَرَ اِلَيْها، تُطيـعُهُ اِذا غـابَ عَنْـها فِى نَفْسِـها وَ مالِـهِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]پس از اسلام، هيچ نعمتى براى مرد بهتر از زن مسلمانى نيست كه هرگاه به او بنگرد، مسرورش كند و هرگاه به او فرمان دهد، اطاعتش نمايد و در غياب او حافظ ناموس و مالش باشد[=&quot].

[=&quot]
[=&quot]فصل پنجم
[=&quot]انتخاب سرنوشت‏ساز
[=&quot]همسر شايسته
[=&quot]
[=&quot]16 [=&quot]قالَ الصّادِقُ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اِنَّمَا الْمَرْأَةُ قَـلاّدَةٌ فَانْظُرْ ما تَتَقَلَّدُ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]زن همانا گردنبندى است، نيك بنگر كه چه گردنبندى را به گردنت آويزان مى‏كنى[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]وصلت با خانواده ناشايست
[=&quot]
[=&quot]17 [=&quot]عَـنِ النَّـبِيِّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قـالَ[=&quot]: [=&quot]اِيّاكُمْ وَ خَضْراءَ الدِّمَنِ، قيلِ: يا رَسُولَ اللّهِ وَ ما خَضَراءُ الدِّمَنِ؟ قالَ: اَلْمَرْأَةُ الْحَسْناءُ فى مَنْبِتِ السُّوءِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]بپرهيزيد از سبزيجاتى كه در مزبله مى‏رويد. عرض شد: يا رسول اللّه[=&quot]! [=&quot]سبزيجاتى كه در مزبله مى‏رويد چيست؟ حضرت صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: زن زيبايى كه در خانواده پست و ناشايست بوجود آمده باشد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]ازدواج با دوشـيزگان
[=&quot]
[=&quot]18 [=&quot]قـالَ رَسُـولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]تَـزَوَّجُوا الاَْبْـكارَ فَاِنَّـهُنَّ اَعْـذَبُ أَفْـواها وَ أَرْتَـقُ أَرْحـاما وَ أَسْـرَعُ تَعَلُّما وَ أَثْـبَتُ لِلْـمَوَدَّةِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]با دختران باكره ازدواج كنيد زيرا كه دهان آنان شيرين و رَحِمشان مناسبتر است و زود چيزى را ياد مى‏گيرند و محبّتشان پايدارتر است[=&quot].
[=&quot]\[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]رضايت داماد
[=&quot]
[=&quot]19 [=&quot]سُـئِلَ عَـنِ الصّـادِقِ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اِنّى اُريدُ اَنْ اَتَـزَوَّجَ اِمْـرَأةً وَ اِنَّ اَبَوَىَّ اَرادا غَيْرَها[=&quot]. [=&quot]قال: تَـزَوَّجِ التَّى هَوَيْتَ وَدَعِ الَّتى هَـوى اَبَـواكَ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]كسى از امام صادق عليه‏السلام سؤال كرد[=&quot]: [=&quot]من مى‏خواهم با زنى ازدواج كنم ولى پدر و مادرم مايلند با ديگرى ازدواج كنم. امام عليه‏السلام فرمود: با زنى كه خودت مايل هستى ازدواج كن، و زنى را كه پدر و مادرت [بدون رضايت تو] انتخاب كرده‏اند، رها كن[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]فصل ششم
[=&quot]آداب خواستگارى
[=&quot]سهولت خواستگارى
[=&quot]
[=&quot]20 [=&quot]قـالَ رَسُـولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]اِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسيرَ خِطْـبَتِـها[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]همانا از نشانه‏هاى بركت زن آن است كه خواستگاريش بى‏تكلّف و آسان انجام گيرد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]آداب خواستگارى
[=&quot]
[=&quot]21 [=&quot]قالَ النَّبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]لا يَخْطُبْ اَحَدُكُمْ عَلى خِطْبَةِ اَخيهِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]هيچ يك از شما زنى را كه ديگرى خواستگارى مى‏كند، خواستگارى نكند[=&quot]. [ [=&quot]تا اينكه با او ازدواج كند و يا اينكه منصرف شود. اگر منصرف شد خواستگاريش بلا مانع است[=&quot].]
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]داماد شرابخوار
[=&quot]
[=&quot]22 [=&quot]قـالَ رَسُـولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]شارِبُ الْخَمْرِ لا يُزَوَّجُ اِذا خَطَبَ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]شرابخوار اگر تقاضاى ازدواج كرد قبول نكنيد[=&quot].

[=&quot]
[=&quot]فصل هفتم
[=&quot]آداب عـروسى
[=&quot]مراسـم عروسى در شـب
[=&quot]
[=&quot]23 [=&quot]قـالَ الـرِّضـا عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]مِنْ سُنَّتِهِ [رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله] اَلتَّزْويجُ بِاللَّيْلِ، لاَِنَّ اللّهَ تَعالى جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنا وَ النِّساءَ اِنَّما هُنَّ سَكَنٌ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام رضا عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]مراسم عروسى در شب، سنت پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهاست، چرا كه خداوند شب را مايه آرامش قرار داده و زن هم آرامش خاطر است[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]سور عروسى
[=&quot]
[=&quot]24 [=&quot]قـالَ النَّـبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]لا وَليـمَةَ اِلاّ فى خَمْسٍ: عِـرْسٍ اَوْ خُـرْسٍ اَوْ عِـذارٍ اَوْ وِكـارٍ اَوْ رِكـازٍ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]سور و وليمه در پنج مورد است[=&quot]: 1 [=&quot]ـ عروسى 2 ـ تولد اولاد 3 ـ ختنه كردن نوزاد 4 ـ خريدن خانه 5 ـ بازگشت از سفر مكّه [=&quot]
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]وليمه در عروسى
[=&quot]
[=&quot]25 [=&quot]قـالَ الصّـادِقُ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اِنَّ رَسُولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حينَ تَـزَوَّجَ مَيمُونَةَ بِنْتَ الْحارِثِ أَوْلَـمَ عَلَـيْها وَ اَطْـعَمَ النّاسَ الْحيـسَ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در هنگام تزويج «ميمونه» دختر «حارث[=&quot]» [=&quot]وليمه داد و با غذاى معجون خرما از حاضرين پذيرائى فرمود[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]طـعام دادن در عـروسـى
[=&quot]
[=&quot]26 [=&quot]قـالَ رَسُـولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]اِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلينَ الاِْطْعامَ عِنْدَ التَّزْويجِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]سور و طعام دادن در ازدواج، از سنت پيامبران است[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]فصل هشتم
[=&quot]مهريّه و جهيزيّه
[=&quot]برتـرين زنان امت
[=&quot]
[=&quot]27 [=&quot]قـالَ رَسُـولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]اَفْضَلُ نِساءِ اُمَّتى اَصْبَحُهُنَّ وَجْـها وَ اَقَـلُّـهُنَّ مَـهْرا[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]بهترين زنان امت من زنانى هستند كه خوشروتر و مهريّه ايشان كمتر باشد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]كمى مهريّه بركت زن
[=&quot]
[=&quot]28 [=&quot]قـالَ الصّـادِقُ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِها[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]كمى مهريّه زن از بركات اوست[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]سنگينى مهريّه
[=&quot]
[=&quot]29 [=&quot]قـالَ عَـلِىٌّ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]لا تُغالُوا بِمُهُورِ النِّساءِ فَتَكُونَ عَداوَةً[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]حضرت على عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]مهريّه زنها را بيشتر نكنيد كه موجب كدورت و دشمنى گردد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]جهيزيه بى‏منّت
[=&quot]
[=&quot]30 [=&quot]قـالَ َسُـولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]لَوْ اَنَّ جَميعَ ما فِى الاَْرْضِ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ حَمَلَـتْهُ الْمَرْأَةُ اِلى بَيْتِ زَوْجِها ثَمَّ ضَرَبَتْ عَلى رَأْسِ زَوْجِها يَوْما مِنَ الاَيّامِ، تَقولُ: مَنْ اَنْتَ؟ اِنَّمَا الْمالُ مالى، حَبِطَ عَمَلُها وَ لَوْ كانَتْ مِنْ اَعْبَدِ النّاسِ اِلاّ اَنْ تَتُوبَ وَ تَـرْجِعَ وَ تَعْـتَذِرَ اِلى زَوْجِـها[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]اگر تمام چيزهاى كه در روى زمين است از طلا و نقره باشد و زن آنها را به خانه شوهرش بياورد. آنگاه يك روز بر سر شوهرش منت بگذارد و بگويد تو كيستى؟ اين اموال مال من است. در اين صورت اجر و عمل وى از بين مى‏رود اگر چه از عابدترين مردم باشد. مگر اينكه توبه كند و برگردد و از شوهرش عذر خواهى كند[=&quot].

[=&quot]
[=&quot]فصل نهم
[=&quot]از خانه پدر تا خانه شوهر
[=&quot]خانه دوست داشتنى
[=&quot]
[=&quot]31 [=&quot]قـالَ الصّـادِقُ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذى هُوَ الْعِرْسُ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]خداوند خانه‏اى را كه در آن عروسى انجام گرفته، دوست مى‏دارد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]در شب عروسى
[=&quot]
[=&quot]32 [=&quot]قـالَ رَسُـولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]لا سَهَرَ اِلاّ فى ثَـلاثٍ: مُتَهَـجِّدٍ بِالْقُـرآنِ، اَوْ فى طَلَبِ الْعِـلْمِ، اَوْ عَـرُوسٍ تُهْدى اِلى زَوْجِـها[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]شب بيدارى روانيست، مگر در سه مورد؛ [=&quot]1 [=&quot]ـ تلاوت قرآن[=&quot]. 2 [=&quot]ـ تحصيل علم[=&quot]. 3 [=&quot]ـ بردن عروس به خانه داماد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]بَدرقه عروس
[=&quot]
[=&quot]33 [=&quot]اَمَرَ النَّـبِيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot] : [=&quot]بَناتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ نِساءَ الْمُهاجِرينَ وَ الاْنَصارِ: اَنْ يَمْضينَ فى صُحْبَةِ فاطِمَةَ عليهاالسلاموَ اَنْ يَفْرَحْنَ وَ يَرْجُزْنَ وَ يُكَبِّرْنَ وَ يَحْمِدْنَ وَ لا يَقُلْنَ ما لا يَرْضَى اللّهُ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبرخدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله امر فرمود[=&quot]: [=&quot]دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار در شب عروسى حضرت فاطمه عليهاالسلام به همراه او بروند و شادى كنند، شعر و سرود بخوانند، تكبير و حمد بگويند. و از گفتن حرفهايى كه خدا بدان راضى نيست، بپرهيزند[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]زفاف و ضيافت
[=&quot]
[=&quot]34 [=&quot]عَـنِ الصّـادِقِ عليه‏السلام قـالَ[=&quot]: [=&quot]زُفُّوا عَرائِسَكُمْ لَيْلاً وَ اَطْعِمُوا ضُحىً[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]مراسم عروسى را در شب و مهمانى و ضيافت را در روز انجام دهيد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]دعاى شب زفاف
[=&quot]
[=&quot]35 [=&quot]قـالَ الصّـادِقُ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اِذا دَخَلَتْ عَلَيْكَ اَهْلُكَ فَخُذْ بِناصِيَـتِها وَ اسْتَقْـبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ و قُلْ: اَللّهُمَ ... فَاِنْ قَضَـيْتَ لى مِنْـها وَلَدا فَاجْعَـلْهُ مُبـارَكا سَـويّا[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]چون همسرت به خانه تو آمد، دست بر پيشانيش بگذار، و روبه قبله‏اش برگردان و [دعا كن و] بگو: خداوندا! ... اگر از اين همسرم، فرزندى براى من تقدير نمايى، فرزند مبارك و سالم عنايت فرماى[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]هفته عروسى
[=&quot]
[=&quot]36 [=&quot]سُئِـلَ عَـنْ اَبـى عَبْـدِاللّهَ عليه‏السلامفى الرَّجُـلِ يَتَزَوَّجُ الْبِـكْرَ، قالَ[=&quot]: [=&quot]يُقيـمُ عِـنْدَهـا سَبْـعَةَ اَيّامٍ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]از امام صادق عليه‏السلام سؤال شد در مورد مردى كه با دخترباكره‏اى ازدواج مى‏كند، امام عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]شوهر يك هفته در پيش او باشد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]فصل دهـم
[=&quot]زن و شوهر خوشبخت
[=&quot]زن خوشبخت
[=&quot]
[=&quot]37 [=&quot]قـالَ الصّـادِقُ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]سَعيدَةٌ سَعيـدَةٌ اِمْـرَأَةٌ تُكْـرِمُ زَوْجَـها وَ لا تُـؤْذيهِ وَ تُطْيـعُهُ فى جَميـعِ اَحْـوالِهِ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]خوشبخت است، خوشبخت است، آن زنى كه شوهرش را احترام كند و آزارش ندهد و در تمام مراحل از وى اطاعت نمايد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]آب دادن زن به شـوهـر
[=&quot]
[=&quot]38 [=&quot]عَـنِ الْـكاظِـمِ عليه‏السلام قـالَ[=&quot]: [=&quot]ما مِنِ امْرَأَةٍ تَسْقى زَوْجَها شَرْبَةً مِنْ ماءٍ اِلاّ كانَ خَيْرا لَـها مِنْ عِـبادَةِ سَـنَةٍ[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]حضرت امام كاظم عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]هر زنى كه به شوهرش قدرى آب آشاميدنى بدهد، پاداش آن از عبادت يك ساله بالاتر است[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]بهترين زنان
[=&quot]
[=&quot]39 [=&quot]قـالَ رَسُــولُ اللّهِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[=&quot]: [=&quot]طُوبى لِأمْرَأَةٍ رَضِىَ عَنْها زَوْجُها[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود[=&quot]: [=&quot]خوشا به حال زنى كه همسرش از او خشنود و راضى باشد[=&quot].
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]محبت به زن
[=&quot]
[=&quot]40 [=&quot]قـالَ الصّـادِقُ عليه‏السلام[=&quot]: [=&quot]اَلْعَبْدُ كُلَّماَ ازْدادَ لِلْنِّساءِ حُبّا إزْدادَ فِى الاِْيمانِ فَضْلاً[=&quot]. [=&quot]
[=&quot]امام صادق عليه‏السلام فرمود[=&quot]: [=&quot]هر چه محبت مرد بر زن بيشتر گردد، بر فضيلت ايمانش افزوده مى‏شود[=&quot].

موضوع قفل شده است