آیا ورزش کوهنوردی به صورت حرفه ای مشروع است؟!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا ورزش کوهنوردی به صورت حرفه ای مشروع است؟!

سلام
منظورم از کوهنوردی، کوهنوردی معمولی که چندساعت طول می کشد که بروند و برگردند نیست.
منظورم کوهنوردی حرفه ای است که روزها و هفته ها طول می کشد که به قله ی مورد نظر برسند.
همانطور که واضح است به دلیل سرمای شدید هوا نمی توانند لباس ها و کفش های خود را از بدن خارج کنند بنابراین نمی توانند وضو بگیرند.

بنابراین آیا چنین ورزشی از نظر شرعی پذیرفته است؟!

با توجه به اینکه ورزشکاران ایرانی به قلل مرتفع جهان سعود می کنند و پرچم مقدس ایران را بر فراز آن قله ها نصب می کنند و این هم به نحوی، نمایانگر قدرت ایران اسلامی خواهد بود.
اما اگر شرع به هیچ عنوان چنین چیزی را نمی پذیرد چرا فدراسیون کوهنوردی را تعطیل نمی کنند؟!

بنده مقلد مقام معظم رهبری دامت برکاته هستم.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

لبیک یا علی النقی;942822 نوشت:
سلام
منظورم از کوهنوردی، کوهنوردی معمولی که چندساعت طول می کشد که بروند و برگردند نیست.
منظورم کوهنوردی حرفه ای است که روزها و هفته ها طول می کشد که به قله ی مورد نظر برسند.
همانطور که واضح است به دلیل سرمای شدید هوا نمی توانند لباس ها و کفش های خود را از بدن خارج کنند بنابراین نمی توانند وضو بگیرند.

بنابراین آیا چنین ورزشی از نظر شرعی پذیرفته است؟!

با توجه به اینکه ورزشکاران ایرانی به قلل مرتفع جهان سعود می کنند و پرچم مقدس ایران را بر فراز آن قله ها نصب می کنند و این هم به نحوی، نمایانگر قدرت ایران اسلامی خواهد بود.
اما اگر شرع به هیچ عنوان چنین چیزی را نمی پذیرد چرا فدراسیون کوهنوردی را تعطیل نمی کنند؟!

بنده مقلد مقام معظم رهبری دامت برکاته هستم.


سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

رفتن به کوهنوردی با توجه به سوال مطرح شده اشکالی ندارد، و در انجا مطابق وظیفه فعلیه شان( یعنی هرچه در ان موقعیت وظیفه شان بود) عمل کنند و صحیح است.

پی نوشت:
احکام وضو ، مقدمات مفوته

موضوع قفل شده است