آیا صحبت کردن مادرم پشت سر پدر غیبت است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا صحبت کردن مادرم پشت سر پدر غیبت است؟

سلام 
ببخشید یه سوال داشتم آیا اگر مامانت پشت سر بابات حرف بزنه غیبت محسوب میشه؟

آخه هم مامانم هم زن بابام خیلی حرف میزنن