آیا تیمم بدل از غسل جایگزین غسل می شود؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا تیمم بدل از غسل جایگزین غسل می شود؟

سلام

اگر نمازگزار تیمم بدل از غسل جنابت کند آیا این تیمم میتواند جایگزین غسل جنابت شود و دیگر برای نمازهای بعدیش وضو بگیرد؟
یا اینکه تا رفع شدن عذر شرعی باید برای نمازهای بعدیش تیمم بدل از غسل جنابت کند؟

مرجع لنکرانی و رهبری

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

صمیمی;975165 نوشت:
سلام

اگر نمازگزار تیمم بدل از غسل جنابت کند آیا این تیمم میتواند جایگزین غسل جنابت شود و دیگر برای نمازهای بعدیش وضو بگیرد؟
یا اینکه تا رفع شدن عذر شرعی باید برای نمازهای بعدیش تیمم بدل از غسل جنابت کند؟

مرجع لنکرانی و رهبری

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

کسی که تیمم بدل از غسل کرده، اگر حدث اصغر از او سر بزند، مثلاً بول کند، تا زمانی که عذر شرعی مجوّز تیمم بر طرف نشده است بنا بر احتیاط واجب باید برای اعمال مشروط به طهارت، بار دیگر تیمم بدل از غسل نماید و وضو هم بگیرد و اگر معذور از وضو باشد باید تیمم دیگری بدل از آن نماید.

آیت الله فاضل لنکرانی:

چيزهايى كه وضو را باطل مى‌كند، تيمّم بدل از وضو را هم باطل مى‌كند و چيزهايى كه غسل را باطل مى‌نمايد، تيمّم بدل از غسل را هم باطل مى‌نمايد.

فلذا شخصی که وظیفه اش تیمم است، و نمى‌تواند غسل كند، اگر بخواهد عملى را كه براى آن غسل واجب است انجام دهد، بايد بدل از غسل تيمّم نمايد و اگر نتواند وضو بگيرد و بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد، بايد بدل از وضو تيمّم نمايد.

موضوع قفل شده است