آیا این پول حلال است؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا این پول حلال است؟

با سلام
بنده در یک شرکتی کار میکردم .
این شرکت بنده رو بیمه نکرده بودند و عیدی بنده رو هم کامل ندادند. بنده در این شرکت بعضی وقت ها با گوشی کار میکردم یا از اینترنت شرکت استفاده میکردم.
برای همین عیدی که برای بنده واریز کرده بودند رو پس دادم. حالا دوباره فکر میکردم که باید باز هم پولی به این شرکت پرداخت کنم ولی با 2 نفر مشورت کردم و گفتند که نیازی نیست و این پول برای خودم هست. بنده یک بار استخاره گرفتم و خوب در آمد ( یعنی پول رو برای خودم نگه دارم ) و یک بار دیگر هم استخاره گرفتم بد آمد . حالا دو به شک مانده ام لطفا کمک کنید.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

Hunter;942103 نوشت:
با سلام
بنده در یک شرکتی کار میکردم .
این شرکت بنده رو بیمه نکرده بودند و عیدی بنده رو هم کامل ندادند. بنده در این شرکت بعضی وقت ها با گوشی کار میکردم یا از اینترنت شرکت استفاده میکردم.
برای همین عیدی که برای بنده واریز کرده بودند رو پس دادم. حالا دوباره فکر میکردم که باید باز هم پولی به این شرکت پرداخت کنم ولی با 2 نفر مشورت کردم و گفتند که نیازی نیست و این پول برای خودم هست. بنده یک بار استخاره گرفتم و خوب در آمد ( یعنی پول رو برای خودم نگه دارم ) و یک بار دیگر هم استخاره گرفتم بد آمد . حالا دو به شک مانده ام لطفا کمک کنید.

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

1- اگر آن شرکت به شما گفته شما را بیمه نمی کنم و شما هم پذیرفته اید، خب از این جهت چیزی از شرکت طلبکار نیستید.

2- اگر مسئولین شرکت به شما اجازه استفاده شخصی از اینترنت آنجا را داده اند، استفاده شما از اینترنت آن شرکت اشکالی نداشته است.

3-اگر در ساعت کاری آن شرکت بدون اینکه در انجام دادن کارهای آن شرکت کوتاهی کرده باشید، کارهای آن شرکت را انجام داده بودید همان طور که به شما محول شده بود، و در وقت های اضافی یا در وقت استراحت، از طریق اینترنت فعالیتت اقتصادی انجام داده اید، اشکالی نداشته است، البته در صورتی که از اول شرط خاصی شرکت با شما نکرده باشد.

4-در خصوص چنین کار هایی که باید از حکم شرعی آن مطلع شوید جای استخاره نیست، واصلا در این موارد استخاره گرفتن صحیح نمی باشد.

پی نوشت:
رساله آموزشی ، احکام اجاره

[=Arial Black]

Hunter;942103 نوشت:
این شرکت بنده رو بیمه نکرده بودند و عیدی بنده رو هم کامل ندادند. بنده در این شرکت بعضی وقت ها با گوشی کار میکردم یا از اینترنت شرکت استفاده میکردم.


[=Arial Black]
شفا;942448 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

1- اگر آن شرکت به شما گفته شما را بیمه نمی کنم و شما هم پذیرفته اید، خب از این جهت چیزی از شرکت طلبکار نیستید.

2- اگر مسئولین شرکت به شما اجازه استفاده شخصی از اینترنت آنجا را داده اند، استفاده شما از اینترنت آن شرکت اشکالی نداشته است.

3-اگر در ساعت کاری آن شرکت بدون اینکه در انجام دادن کارهای آن شرکت کوتاهی کرده باشید، کارهای آن شرکت را انجام داده بودید همان طور که به شما محول شده بود، و در وقت های اضافی یا در وقت استراحت، از طریق اینترنت فعالیتت اقتصادی انجام داده اید، اشکالی نداشته است، البته در صورتی که از اول شرط خاصی شرکت با شما نکرده باشد.

4-در خصوص چنین کار هایی که باید از حکم شرعی آن مطلع شوید جای استخاره نیست، واصلا در این موارد استخاره گرفتن صحیح نمی باشد.

پی نوشت:
رساله آموزشی ، احکام اجاره

به گمان حقیر ، چنانچه بیمه کردن و عیدی دادن حق شما باشد و شرکت بر خلاف قاون ، حق شما را نداده باشد ، باز هم شرعاً مجاز نیستید که به عوض آنها ، در اموال شرکت ولو کمتر از حقوقی که از شما دریغ کرده اند ، تصرف نمایید ؛ یا اینکه بدون قصد تلافی در اموال آنها تصرف نمایید و سپس به جای جبران ، حقوق دریغ شده خود را عوض آن لحاظ نمایید.

موضوع قفل شده است