جمع بندی آیا این مطلب از نظر اخلاقی مورد تایید است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا این مطلب از نظر اخلاقی مورد تایید است؟

سلام
این تعبیر مضمون حدیث است یا اینکه ضرب المثل است وآیا معنای آن از نظر اخلاقی مورد تایید است؟

اذا زنیت فزن الحره
اذا سرقت فسرق الدُرّه

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"]
[/TD]


کارشناس بحث: استاد بدیع

[TD][/TD]

پرسش: این جمله روایت است یا ضرب المثل؟ معنای آن از نظر اخلاقی مورد تایید است؟
اذا زنیت فزن الحرة و اذا سرقت فسرق الدرة؛ اگر میخواهی زنا کنی با زن زیبا زنا کن و اگر میخواهی چیزی بدزدی چیز ارزشمند بدزد.

پاسخ: این کلام ریشه روایی ندارد، بلکه ضرب المثلی در زبان عربی بوده است. ضرب المثل ها معمولا معنایی کنایی همراه خود دارند و لزوما معنای ظاهری آنها مورد نظر نیست. مثلا این مثل سعی دارد این پیام را منتقل کند که اهداف بلند داشته باش و به امور پست راضی نباش. برای اینکه این پیام را به صورت اغراق آمیز و برجسته بیان کند میگوید اگر گناه هم خواستی انجام بدهی گناهی انجام بده که ارزش آن را داشته باشد!
بنابراین معنای ظاهری این مثل نمی تواند مورد تایید باشد اما معنای کنایی آن قابل قبول است.

موضوع قفل شده است