آيا هدف قيام امام حسين _ عليه السلام _ حكومت بود؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آيا هدف قيام امام حسين _ عليه السلام _ حكومت بود؟

آيا هدف قيام امام حسين _ عليه السلام _ حكومت بود؟

با سلام خدمت جناب گمنام

یکی از مهمترین اهداف قیام امام حسین(ع) تشکیل حکومت اسلامی بود

و حکومتی تشکیل نمی شود مگر به قیام علیه حکومت جور و ظلم وحضرت هم برای تشکیل حکومت اسلامی در مقابل حکومت ظالمانه حاکمان خویش به مبارزه بر خواستند

و در این راه چون جد بزرگوار خویش از همه چیز گذشتند و قیام علیه حاکم ظالم زمان خویش کردند و خواستار تشکیل حکوکت اسلامی برای اجرای اوامر و قوانین الهی بودند

[=times new roman]بسم الله الرحمن الرحیم:Sham::Sham:
[=times new roman]در پاسخ به این سوال ابتدا باید هدف از وجود امام معصوم (ع)بررسی شود. پیامبر (ص)شریعت اسلام را از سوی خداوند آوردند و از آنجا که دین اسلام کاملترین دین است در همه ابعاد وجودی انسان از خرد تا کلان مسائل زندگی او را داراست و برنامه جامعی ارائه میدهد که تا قیامت برای همه انسانها این برنامه کافی است و او را به کمال که هدف خلقت است میرساند.
[=times new roman]از سوی دیگر پیامبر مانند انسانهای دیگر یک وجود مادی دارد ؛انا بشر مثلکم؛یعنی بالاخره عمر پایان پذیری دارد حال با پس از وی باید چه کرد تا ادعای اسلام محقق شود ؟خداوند به انتصاب جانشین پس از پیامبر(ص) دست می زند، در جهت حفظ شریعت از هر گونه انحراف،اجراء قوانین اسلام ،به عهده گرفتن رهبری سیاسی و اجتماعی امت اسلامی ،به تکامل رساندن انسانها در سایه رهنمود های امام معصوم و به فعلیت رساندن استعدادها و قابلیتهای انسانها تا قیامت .یعنی این اهداف فقط در سایه امام معصوم پس از پیامبر (ص)قابل تحقق عینی وخارجی است.پس نتیجه می گیریم چنانچه اهداف و فلسفه وجودی امام معصوم بخواهد تحقق یابد باید حتما در راس حکومت باشد تا به طور تام و کامل هدف الهی از وجود امام معصوم به فعلیت رسد زیرا اگر حکومت در دست غیر امام معصوم باشد حفظ شریعت تضمینی ندارد زیرا امام معصوم علم کامل به شریعت در همه زوایا رادارد و به هر آنچه در دایره اسلام نیست اشراف دارد.و چون علم متصل به غیب دارد آنچه موجب تکامل انسانها می شود را می تواند در اختیار آنها قرار دهد و در سایه علم کامل به شریعت در جهت صلاح و مصلحت امت سلامی بر می آید و می تواند به اجراء احکام اسلامی بپردازد و اجراءاحکام اسلامی ضمانت اجرایی می خواهد زیرا بسیاری از احکام باید قدرت پشت سرش قدرت باشد تا قابلیت اجراء داشته باشد بنابر این امام معصوم باید در راس حکومت باشد تا اهداف الهی از خلقت آدمی تحقق یابد به همین دلیل آنچه امام حسین (ع) به آن اشاره می کند :قیام کردم تا امر به معروف و نهی از منکر کنم.(ارید ان امر بالمعروف و النهی عن المنکر).همانا بزرگترین معروف تشکیل حکومت اسلامی است که در سایه به دست گرفتن حکومت احکام اسلامی اجراء میشود نه اینکه حکومت را برای هواهای نفسانی و یا جاه طلبی بخواهد که این نکته در همه ائمه معصومین علیهم السلام جاری و ساری است .لذا با قاطعیت می توان گفت هدف امام حسین (ع) به دست گرفتن حکومت بود .
موضوع قفل شده است