آداب زیارت امام حسین(ع)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آداب زیارت امام حسین(ع)

تشرف به دیدار امام معصوم (ع) چه در حال حیات و چه پس از شهادت و هنگام زیارت قبور ائمه آدابی دارد که آن را از دیدارهای معمولی جدا می کند .

رعایت طهارت ، ادب ، متانت ، توجه ، حضور قلب از جمله این آداب است . (1)

زیارت قبر سیدالشهداء (ع) آداب ویژه تری دارد ، از قبیل :

نماز خواندن ، حاجت خواستن ، بی آلایش و غمگین و غبار آلود ، راه زیارت را پیمودن ، پیاده رفتن ، غسل زیارت کردن ، تکبیر گفتن ، وداع کردن . (2)

شهید ثانی در کتاب « دروس » ، آدابی برای زیارت می شمارد که خلاصه آنها چنین است :

- غسل ، پیش از ورود به حرم ، با طهارت بودن و با لباس تمیز و خشوع وارد شدن

- بر آستانه حرم ایستادن ، دعا خواندن و اذن ورود طلبیدن

-: کنار ضریح مطهر ایستادن و خود را به قبر نزدیک ساختن

- رو به حرم و پشت به قبله ایستادن در حال زیارت ، سپس صورت بر قبر نهادن سپس به بالای سر رفتن

- زیارتهای وارده را خواندن و سلام گفتن

- پس از زیارت ، دو رکعت نماز خواندن

- پس از نماز ، دعا کردن و حاجت خواستن

- کنار ضریح مقداری قرآن خواندن و ثواب آن را هدیه به امام کردن

- در همه حال ، حضور قلب داشتن و استغفار کردن از گناه

دوازدهم : پس از زیارت ، بهتر از قبل از زیارت بودن

سیزدهم : بعد از تمام شدن زیارت ، زود از حرم بیرون آمدن تا شوق ، افزون تر شود ، و هنگام خروج ، عقب عقب بیرون آمدن

چهاردهم : صدقه دادن به نیازمندان آن شهر و آستانه ، بویژه به تنگدستان از دودمان رسول خدا احسان کردن .( 3)

رعایت این آداب ، قرب روحی و معنوی می آورد و سازندگی زیارت را افزون می سازد و فلسفه تشریع زیارت نیز ، همین بهره وری از معنویات مزاراءت اولیاء خداست .

پی دنوشت:

1- بحارالانوار ، ج 97 ، ص 124 .

2- بحارالانوار ، ج 98 ، ص 140 به بعد .

3 - همان ، ج 97 ، ص 134 .