جمع بندی از چه شیوه ای باید اعراب قرآن را متوجه شوم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
از چه شیوه ای باید اعراب قرآن را متوجه شوم؟

سلام
در مورد تلفظ قرآن سؤالی داشتم

این عکسی که من فرستادم ، آیه ی 17 اعراب «اذهب» چگونه باید باشد؟
یعنی روی حرف (ا) فتحه قرار می گیره , ضمه یا کسره؟؟
و اینکه از کجا متوجه شوم تا بقیه آیات و سوره هایی که اعراب ندارند را درست تلفظ کنم؟!(منظورم اول آیه هست که اعراب ندارد)
از چه شیوه ای باید اعرابش را متوجه شوم؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد خاتم

تبسم عشق;934538 نوشت:
سلام
در مورد تلفظ قرآن سؤالی داشتم

این عکسی که من فرستادم ، آیه ی 17 اعراب «اذهب» چگونه باید باشد؟
یعنی روی حرف (ا) فتحه قرار می گیره , ضمه یا کسره؟؟
و اینکه از کجا متوجه شوم تا بقیه آیات و سوره هایی که اعراب ندارند را درست تلفظ کنم؟!(منظورم اول آیه هست که اعراب ندارد)
از چه شیوه ای باید اعرابش را متوجه شوم؟

با سلام و عرض ادب خدمت شما

الف در کلمه « اذهب »، الف وصل یا همزه وصل نام دارد.

در رسم الخط عثمان طه، در بالای الف وصل، حرف صاد کوچک گذاشته شده است.

و در برخی رسما الخط ها، الف وصل هیچ علامتی ندارد.

هر گاه الف وصل میان دو کلمه واقع شود، دو کلمه به هم وصل می شوند و الف وصل خوانده نمی شود.(1)

مانند : قَدِ افْتَرَيْنَا، بِالْبَيِّنَاتِ، وَاخْتَارَ

اما اگر الف وصل در ابتدا باشد و یا از ابتدای الف وصل تلاوت آغاز شود، الف وصل خوانده می شود.

با توجه به این که الف وصل در ابتدای هر سه نوع کلمه ی عربی ( اسم، فعل، حرف) می آید، با شیوه خواندن الف وصل در هر سه جا آشنا خواهیم شد.

1. حرف

تنها کلمه ای که در قرآن، حرف بوده و الف وصل بر سر آن می آید « لام تعریف » است؛ در کلماتی که بعد از الف وصل حرف « ل» قرار گرفته در صورت

خواندن از ابتدای آن کلمه، الف وصل با حرکت فتحه خوانده می شود : مانند الْحَمْدُ لِلَّهِ که خوانده می شود اَلْحَمْدُ لِلَّهِ

2. اسم

الف وصلی که بر سر اسم آمده است ( در صورت خواندن از ابتدای الف وصل) با کسره خوانده می شود.

مانند ابْنِ که خوانده می شود اِبْنِ

در قرآن، الف وصل بر سر اسم های زیر آمده است:

ابْنِ به معنای پسر،ابْنَتَ به معنای دختر، امْرَأ به معنای مرد، امْرَأَت به معنای زن،اسْمُ به معنای اسم و نام

اثْنَيْ (اثْنَا)، اثْنَتَيْ ( اثْنَتَا)، اثْنَيْنِ (اثْنَانِ)، اثْنَتَيْنِ به معنای دو

3. فعل

هر گاه از ابتدای کلمه ای تلاوت را آغاز کنیم که الف وصل دارد و ( ال ) نداشته و هیچ یک از اسم های بالا هم نیست، فعل یا مصدر فعل است.

برای تشخیص حرکت الف وصل، اولین حرف متحرک بعد از الف وصل را مشاهده می کنیم؛ اگر فتحه یا کسره داشت، الف وصل با حرکت کسره خوانده

می شود و اگر ضمه داشت، الف وصل با حرکت ضمه خوانده می شود.(2)

مانند : اسْتَكْبَرَ که خوانده می شود اِسْتَكْبَرَ

ارْجِعُوا که خوانده می شود اِرْجِعُوا

اكْتُبْ که خوانده می شود اُكْتُبْ

انتِقَامٍ که خوانده می شود اِنتِقَامٍ

_ بنابراین کلمه « اذْهَبْ » خوانده می شود « اِذْهَبْ »

(1)آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم،قاسمی، علی، جامعه القرآن، چاپ بیست و ششم، 1392، ص 58.

(2)آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم،قاسمی، علی، جامعه القرآن، چاپ بیست و ششم، 1392، ص 82_ 84.

موضوع قفل شده است