قرآن ، اعراب

از چه شیوه ای باید اعراب قرآن را متوجه شوم؟

سلام
در مورد تلفظ قرآن سؤالی داشتم

این عکسی که من فرستادم ، آیه ی 17 اعراب «اذهب» چگونه باید باشد؟
یعنی روی حرف (ا) فتحه قرار می گیره , ضمه یا کسره؟؟
و اینکه از کجا متوجه شوم تا بقیه آیات و سوره هایی که اعراب ندارند را درست تلفظ کنم؟!(منظورم اول آیه هست که اعراب ندارد)
از چه شیوه ای باید اعرابش را متوجه شوم؟