آیا تذکر دادن حکم شرعی صحیح، واجب می باشد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا تذکر دادن حکم شرعی صحیح، واجب می باشد؟

با سلام دو سوال دارم
1- آِیا بر والدین واجب است اعمال اشتباه فرزند خود را در اجرای احکام شرعی به او تذکر دهند؟ اصولا به نظر میآید برای آنها تکلف و سختی ایجاد میشود. مثلا مبینیم با لاک نماز میخواند و حاضر به پاک کردن نیست
2- نمازی که به واسطه عملی باطل میشود مثلا شک در نماز دو رکعتی چگونه باید نماز را تمام کرد
موفق باشید

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد شفا

ارادتمند;440976 نوشت:
با سلام دو سوال دارم
1- آِیا بر والدین واجب است اعمال اشتباه فرزند خود را در اجرای احکام شرعی به او تذکر دهند؟ اصولا به نظر میآید برای آنها تکلف و سختی ایجاد میشود. مثلا مبینیم با لاک نماز میخواند و حاضر به پاک کردن نیست
2- نمازی که به واسطه عملی باطل میشود مثلا شک در نماز دو رکعتی چگونه باید نماز را تمام کرد
موفق باشید

سلام عليكم
الف:در اينجا والدين دو تكليف دارند :
1-اگر بچه حكم مساله را نمي داند در اينجا بايد حكم مساله را به او ياد بدهيد.
2-ومساله دوم امر به معروف ونهي از منكر است كه اگر توجه نمي كند مطابق مراحل امر به معروف ونهي از منكر عمل مي كنيد.

ب:در صورتي كه در بين نماز مبطلي اتفاق افتاد مثل مورد شك در نماز دوركعتي نماز باطل است وكار خاصي لازم نيست انجام بدهيد،
البته خوبه است صورت نماز را بهم زده (مثل اينكه رو را از قبله برگردانيد)ونماز جديد را شروع كنيد.

موضوع قفل شده است