★ ♪♪ ★ ♪♪ ★کد پلیر آنلاین صلوات بر پیامبر ویژه وبلاگ★ ♪♪ ★ ♪♪ ★

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
★ ♪♪ ★ ♪♪ ★کد پلیر آنلاین صلوات بر پیامبر ویژه وبلاگ★ ♪♪ ★ ♪♪ ★به دلیل اهانت به پیامبر اکرم (ص) تعدادی از صلوات و صوت های انجمن را به صورت پلیر وبلاگ تقدیم دوستان
در صورتی که صوت خاصی مد نظرتون است درخواست بدید تا کدش قرار داد بشود
برای تست صوت ها روی دکمه پلی کلیک کنید تا صوت پخش بشودصلوات

[b]content[/b]

کد پلیر</p>
&lt;script language="javascript" src="http://goleleila.com/uploads/player/player.php?p=p3_askdin.com.swf&mp3=3446d1278687426-salavat.mp3&auto=1&replay=0"&gt;&lt;/script&gt;<p>

دانلود صوت

تبت یدا ابی لهب

[b]content[/b]

کد پلیر


</p>
&lt;script language="javascript" src="http://goleleila.com/uploads/player/player.php?p=p4_askdin.com.swf&mp3=15940d1348563840-tabat-yada1.mp3&auto=1&replay=0"&gt;&lt;/script&gt;<p>

دانلود صوت

صلوات

[b]content[/b]

کد پلیر


</p>
&lt;script language="javascript" src="http://goleleila.com/uploads/player/player.php?p=p3_askdin.com.swf&mp3=3456d1278688604-salavaat-202.mp3&auto=1&replay=0"&gt;&lt;/script&gt;<p>

دانلود صوت

صلوات

[b]content[/b]

کد وبلاگ</p>
&lt;script language="javascript" src="http://goleleila.com/uploads/player/player.php?p=p3_askdin.com.swf&mp3=3459d1278690215-salavat-20-1-.mp3&auto=1&replay=0"&gt;&lt;/script&gt;<p>

دانلود صوت


[b]content[/b]

کد وبلاگ


</p>
&lt;script language="javascript" src="http://goleleila.com/uploads/player/player.php?p=p3_askdin.com.swf&mp3=15702d1347036966-kor_salavat_01.mp3&auto=1&replay=0"&gt;&lt;/script&gt;<p>

دانلود صوت