نوجوان و ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نوجوان و ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

سلام خدا قوت

من یک دختر 17 ساله هستم برادری  14 ساله دارم و به تازگی متوجه شدم که در فضای مجازی با یک دختر هم سن خودش مخفیانه چت می کنند و باهم دوست شدند

خانواده ای مذهبی هستیم

برادرم هم مقید است و نماز میخواند، در پایگاه بسیج مسجدمان فعال است و...

با آن دختر هم بیشتر درباره مسائل دینی و مذهبی چت می‌کنند 

احساس میکنم به دلیل اینکه فکر میکند ما اورا درک نمی کنیم 

یا شاید برای پر کردن اوقات فراغتش با او چت میکند 

من نگرانش هستم و نمی دانم چطور غیر مستقیم اورا متوجه اشتباهش کنم 

و نمی دانم به پدر و مادرم باید بگویم یانه. می ترسم اگر بگویم و بفهمد که همه این مسئله را می دانند زشتی کارش عادی شود

لطفا راهنمایی ام کنید 

ممنون

  

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نشاط

سلام
از اعتماد شما به این مرکز پاسخ گویی خیلی خرسندیم.
از اینکه شما احساس مسئولیت کرده و به فکر برادرتان هستید؛ روحیه خیلی خوبی است و جای تشکر دارد.
اما قضیه ای که در مورد برادرتان مطرح کردید؛ موضوع مهمی است. از آنجایی که تربیت فرزندان بر عهده پدر و مادراست؛ و مسئله تربیت یک کار ظریف و حساسی است. بهتر است این موضوع را با مادرتان در میان بگذارید. البته طوری گفته شود که مادرتان با صحبت و گفتگو از زیر زبان دادشتون بکشد و خودش متوجه نشود که شما لو داده اید.
بنابراین مادرتان صحبت بکنه و با جدیت و شدت خاص او را متوجه اشتباهش بکنه.
بچه ها از سر جهل و غفلت و عدم آگاهی دچار چنین روابط و رفتارهای غلط و اشتباهی می شوند؛ منتها باید خانواده حساس بوده و قباحت این کار را به فرزندان بفهمانند و با رفتار و گفتارشان آنها را اصلاح بکنند؛ در صورت بیخالی آنها به این نوع روابط عادت خواهند کرد و این یک خطر بزرگی است..
اطلاع یافتن پدر و مادرتان از این موضوع لازم می باشد.
بیشتر این نوع تمایلات به خاطر عدم توجه بوده؛ و بهتر است این خلا را پر بکنید تا از احساس نیاز به غیر بی نیاز شود. البته عوامل دیگری هم شاید باشد که بهتر است با صحبت و گفتگو پیداش کرده و برای اصلاح آن تکنیک مناسبی را با راهنمایی مشاوراختیار بکنید.

سلام
از اعتماد شما به این مرکز پاسخ گویی خیلی خرسندیم.
از اینکه شما احساس مسئولیت کرده و به فکر برادرتان هستید؛ روحیه خیلی خوبی است و جای تشکر دارد.
اما قضیه ای که در مورد برادرتان مطرح کردید؛ موضوع مهمی است. از آنجایی که تربیت فرزندان بر عهده پدر و مادراست؛ و مسئله تربیت یک کار ظریف و حساسی است. بهتر است این موضوع را با مادرتان در میان بگذارید. البته طوری گفته شود که مادرتان با صحبت و گفتگو از زیر زبان دادشتون بکشد و خودش متوجه نشود که شما لو داده اید.
بنابراین مادرتان صحبت بکنه و با جدیت و شدت خاص او را متوجه اشتباهش بکنه.
بچه ها از سر جهل و غفلت و عدم آگاهی دچار چنین روابط و رفتارهای غلط و اشتباهی می شوند؛ منتها باید خانواده حساس بوده و قباحت این کار را به فرزندان بفهمانند و با رفتار و گفتارشان آنها را اصلاح بکنند؛ در صورت بیخالی آنها به این نوع روابط عادت خواهند کرد و این یک خطر بزرگی است..
اطلاع یافتن پدر و مادرتان از این موضوع لازم می باشد.
بیشتر این نوع تمایلات به خاطر عدم توجه بوده؛ و بهتر است این خلا را پر بکنید تا از احساس نیاز به غیر بی نیاز شود. البته عوامل دیگری هم شاید باشد که بهتر است با صحبت و گفتگو پیداش کرده و برای اصلاح آن تکنیک مناسبی را با راهنمایی مشاوراختیار بکنید.

سلام ، استاد بزرگوار عذرخواهم جنابعالی علت گرایش نوجوانان به ایجاد رابطه  با نامحرم  را جهل و غفلت و ناآگاهی عنوان فرمودید که قابل تامل است . آیا اقتضای این سن جهل است و همه انسانها در این سن دچار نادانی و غفلت هستند یا درمیان نوجوانان عده ای جاهل و غافل بوده مرتکب فعل حرام میشوند در اینصورت چه عاملی اسباب جهالت یا آگاهی نوجوانان را فراهم مینماید .با عرض پوزش عرض میکنم آنچه توصیه فرمودید در خوش بینانه ترین حالت مسکن درد است نه درمان شما بهتر میدانید برای مبارزه با ناهنجاریهای جامعه منطقی ترین شیوه کشف علت بروز چنین رفتارهای حرمت شکن و خشک کردن ریشه های مولد است . تا زمانیکه سیاست های فرهنگی جامعه و تفکر حاکم بر صدا و سیما مورد بازنگری جدی قرار نگیرد و نقاط ضعف شناسایی و برطرف نشود حداکثر نقشی که والدین میتوانند ایفا نمایند کنترل فرزندان با سختگیری در محیط خانه میباشد که در اغلب موارد به نتیجه مطلوب ختم نمیشود و همین میزان کنترل هم در شرایطی اعمال میشود که والدین اصولا اشتباه بودن اینگونه رفتارها را بپذیرند ممنونم .

 

سلام
از اعتماد شما به این مرکز پاسخ گویی خیلی خرسندیم.
از اینکه شما احساس مسئولیت کرده و به فکر برادرتان هستید؛ روحیه خیلی خوبی است و جای تشکر دارد.
اما قضیه ای که در مورد برادرتان مطرح کردید؛ موضوع مهمی است. از آنجایی که تربیت فرزندان بر عهده پدر و مادراست؛ و مسئله تربیت یک کار ظریف و حساسی است. بهتر است این موضوع را با مادرتان در میان بگذارید. البته طوری گفته شود که مادرتان با صحبت و گفتگو از زیر زبان دادشتون بکشد و خودش متوجه نشود که شما لو داده اید.
بنابراین مادرتان صحبت بکنه و با جدیت و شدت خاص او را متوجه اشتباهش بکنه.
بچه ها از سر جهل و غفلت و عدم آگاهی دچار چنین روابط و رفتارهای غلط و اشتباهی می شوند؛ منتها باید خانواده حساس بوده و قباحت این کار را به فرزندان بفهمانند و با رفتار و گفتارشان آنها را اصلاح بکنند؛ در صورت بیخالی آنها به این نوع روابط عادت خواهند کرد و این یک خطر بزرگی است..
اطلاع یافتن پدر و مادرتان از این موضوع لازم می باشد.
بیشتر این نوع تمایلات به خاطر عدم توجه بوده؛ و بهتر است این خلا را پر بکنید تا از احساس نیاز به غیر بی نیاز شود. البته عوامل دیگری هم شاید باشد که بهتر است با صحبت و گفتگو پیداش کرده و برای اصلاح آن تکنیک مناسبی را با راهنمایی مشاوراختیار بکنید.

سلام ، استاد بزرگوار عذرخواهم جنابعالی علت گرایش نوجوانان به ایجاد رابطه  با نامحرم  را جهل و غفلت و ناآگاهی عنوان فرمودید که قابل تامل است . آیا اقتضای این سن جهل است و همه انسانها در این سن دچار نادانی و غفلت هستند یا درمیان نوجوانان عده ای جاهل و غافل بوده مرتکب فعل حرام میشوند در اینصورت چه عاملی اسباب جهالت یا آگاهی نوجوانان را فراهم مینماید .با عرض پوزش عرض میکنم آنچه توصیه فرمودید در خوش بینانه ترین حالت مسکن درد است نه درمان شما بهتر میدانید برای مبارزه با ناهنجاریهای جامعه منطقی ترین شیوه کشف علت بروز چنین رفتارهای حرمت شکن و خشک کردن ریشه های مولد است . تا زمانیکه سیاست های فرهنگی جامعه و تفکر حاکم بر صدا و سیما مورد بازنگری جدی قرار نگیرد و نقاط ضعف شناسایی و برطرف نشود حداکثر نقشی که والدین میتوانند ایفا نمایند کنترل فرزندان با سختگیری در محیط خانه میباشد که در اغلب موارد به نتیجه مطلوب ختم نمیشود و همین میزان کنترل هم در شرایطی اعمال میشود که والدین اصولا اشتباه بودن اینگونه رفتارها را بپذیرند ممنونم .

 

سلام
از عنایت شما بزرگوار خیلی سپاسگزارم؛
احساس نیاز و کنجکاوی و علاقه به کسب تجربه یک امر بدیهی است در همه رفتارهای انسانها وجود داره؛ که می تواند در انگیزه انجام رفتارهای خاص فرد موثر باشد؛  به ویژه در دوره نوجوانی از یک طرف بیداری نیازی جنسی و از طرف دیگر علاقه به تجربه جدید می تواند انگیزه ای قوی برای تکرار رفتارهای خاصی ( در خصوص مسائل جنسی) داشته باشد..
بله جهل؛ علاقه به کنجکاوی؛ یادگیری غلط و غفلت از آثار برخی رفتارها و عوامل دیگری می تواند زمینه ارتباط را قوی تر بگرداند. در مسائل تربیتی عامل بیرونی و محیط هم موثر می باشد؛ اما نمی توانیم همه تاثیرات تربیتی را به بیرون از محیط خانواده استناد بکنیم و به این نتیجه برسیم که تا بیرون و فرهنگ حاکم تغییر پیدا نکرده؛ هیچ امیدی نیست و ما کاملا بی تقصیریم. اینکه بیرون و محیط بر وفق مراد ما باشد و حتما روند مثبت در زمینه تربیت داشته باشد؛  و انگیزه اصلاح درونی با تاثیر محیط بیرونی تقویت شود. یک منطق اشتباهی است. بنابراین نمی توان عامل برخی از اشتباهات را  خود حذف کرده و به گردن دیگران بیاندازیم. چون این توجیه خوبی برای اصلاح تربیتی نخواهد بود. ما باید انگیزه درونی را تقویت بکنیم و در محیط خانواده بسترهای تربیت را در ذهن و رفتار فرزندان را استحکام ببخشیم. تا فرهنگ غالب جامعه نتواند تاثیر منفی بر روی رفتار فرزندان بگذارد.
پایه های تربیتی با فرهنگ تربیت خانواده قوی تر می شود و در حقیقت بهترین بیمه انسان در کانون خانواده ایجاد می شود. شما و پدر و مادرتان اگر دست به دست هم بدهید؛ به راحتی می توانید در تربیت برادرتان موثر واقع شوید و کمک کنید که رفتار درست را اختیار کرده و مسیر صحیح را برای زندگی انتخاب بکند. شما ملاحظه بفرمایید افرادی که به جاهای بزرگ علمی و اخلاقی و معنوی رسیده اند؛ ریشه در تربیت خانواده آنها دارد. تربیت درست از سوی خانواده عامل قوی برای حفظ فرزندان از فسادهای اخلاقی و رفتاری جامعه خواهد بود.

سلام
از عنایت شما بزرگوار خیلی سپاسگزارم؛
احساس نیاز و کنجکاوی و علاقه به کسب تجربه یک امر بدیهی است در همه رفتارهای انسانها وجود داره؛ که می تواند در انگیزه انجام رفتارهای خاص فرد موثر باشد؛  به ویژه در دوره نوجوانی از یک طرف بیداری نیازی جنسی و از طرف دیگر علاقه به تجربه جدید می تواند انگیزه ای قوی برای تکرار رفتارهای خاصی ( در خصوص مسائل جنسی) داشته باشد..
بله جهل؛ علاقه به کنجکاوی؛ یادگیری غلط و غفلت از آثار برخی رفتارها و عوامل دیگری می تواند زمینه ارتباط را قوی تر بگرداند. در مسائل تربیتی عامل بیرونی و محیط هم موثر می باشد؛ اما نمی توانیم همه تاثیرات تربیتی را به بیرون از محیط خانواده استناد بکنیم و به این نتیجه برسیم که تا بیرون و فرهنگ حاکم تغییر پیدا نکرده؛ هیچ امیدی نیست و ما کاملا بی تقصیریم. اینکه بیرون و محیط بر وفق مراد ما باشد و حتما روند مثبت در زمینه تربیت داشته باشد؛  و انگیزه اصلاح درونی با تاثیر محیط بیرونی تقویت شود. یک منطق اشتباهی است. بنابراین نمی توان عامل برخی از اشتباهات را  خود حذف کرده و به گردن دیگران بیاندازیم. چون این توجیه خوبی برای اصلاح تربیتی نخواهد بود. ما باید انگیزه درونی را تقویت بکنیم و در محیط خانواده بسترهای تربیت را در ذهن و رفتار فرزندان را استحکام ببخشیم. تا فرهنگ غالب جامعه نتواند تاثیر منفی بر روی رفتار فرزندان بگذارد.
پایه های تربیتی با فرهنگ تربیت خانواده قوی تر می شود و در حقیقت بهترین بیمه انسان در کانون خانواده ایجاد می شود. شما و پدر و مادرتان اگر دست به دست هم بدهید؛ به راحتی می توانید در تربیت برادرتان موثر واقع شوید و کمک کنید که رفتار درست را اختیار کرده و مسیر صحیح را برای زندگی انتخاب بکند. شما ملاحظه بفرمایید افرادی که به جاهای بزرگ علمی و اخلاقی و معنوی رسیده اند؛ ریشه در تربیت خانواده آنها دارد. تربیت درست از سوی خانواده عامل قوی برای حفظ فرزندان از فسادهای اخلاقی و رفتاری جامعه خواهد بود.

سلام و ارادت ، از ابزار یادگیری شاگرد طرح سوال است با اجازه: بدرستی فرموده اید کنجکاوی ، جذابیت تجربه کردن و نیازهای عاطفی خصوصیاتی است که در همه وجود دارد و غفلت از آموزش و تربیت صحیح موجب ورود جاهلانه نوجوان با انگیزه های فوق به مسیری میشود که پیامد آن شکستن حرمتها و تاثیر آثار مخرب بر زندگی اوست اما باید درنظر بگیریم فرهنگ حاکم بر جامعه بسته وارداتی نیست و برآیند فرهنگ جاری در خانواده ها فرهنگ جامعه را شکل میدهد سوال این است اگر مطابق فرمایش شما نقش تربیتی خانواده آنقدر پر رنگ است که میتواند بر فرهنگ جامعه غلبه کند و نوجوان را در برابر خطرات واکسینه نماید چرا پس از انقلاب با وجود مزین بودن کشور به ارزشهای اسلامی شاهد افزایش رفتارهای مغایر با آموزه های دین هستیم با توجه به نقش حساس خانواده در تربیت فرزندان چه عاملی باعث بی تفاوتی خانواده ها و ایجاد فرهنگ غالب فعلی در جامعه شده است اگر اصل را خانواده بدانیم و جامعه را متاثر از خانواده ها حلقه مفقوده چیست که در مقایسه نقطه به نقطه باید اعتراف کنیم در برخی شاخص ها خانواده های پیش از انقلاب موفق تر عمل میکردند اگر در رساندن منظورم ناقص عمل کرده ام مرا ببخشید آنچه در پست قبل عرض شد انکار مطلق نقش خانواده ها درهدایت فرزندان نیست تلاش برای انتقال این معنا بود که ما تربیت فرزندان را در حالی بر عهده خانواده ها میدانیم که برآیند گرایش های فرهنگی خانواده ها را در جامعه مشاهده میکنیم در این شرایط آیا میتوان به بهبود اوضاع امیدوار بود حتما خانواده هایی دارای شرایطی هستند که توصیه های جنابعالی میتواند در ایجاد تغییرات مثبت موثر باشد اما نباید انتظار داشت نسخه ای جامع در اصلاح یک نسل باشد . ممنونم