آیا همچین چیزی امکان دارد؟ (ذهن خوانی فکر در ارتباط با دیگران)

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا همچین چیزی امکان دارد؟ (ذهن خوانی فکر در ارتباط با دیگران)
سلام،وقت به خیر نزدیک یک آدم فوق العاده بی ادب نشسته بودم از آشناهامون. داشتم فکر میکردم دیگه نباید محلش بگذارم و در جواب سوال های بی خودش خودمو بزنم به کوچه علی چپ بگم نمیدونم. هنوز پنج دقیقه نگذشته بود طرف از روی تیکه یا نمیدونم غیبت یک نفر دیگه گفت خودشو‌زده به کوچه علی چپ. لازم به ذکر تو اون پنج دقیقه حرف و نگاهی بین ما رد و بدل نشد و من سرم تو ‌گوشیم بود. طرف آدم‌خوبی نیست و خیلی بدزبان و‌خصوصیات منفی دیگه بنابراین فکر نکنید علم غیب داره. این دفعه اولم نیست چندین بار شده در رابطه با افراد مختلف.چرا اینجوری شد؟؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نشاط
سلام حالتون خوبه! عرض شود؛ چنین واکنش های رفتاری و برخوردها و گفتگوها از بازتاب رفتارها نشات می گیرد؛ در واقع وقتی یک فرد می خواهد به فرد مقابل توجهی نکند؛ رفتار سنگینی از خود نشان بدهد؛ فرد مقابل مختصری بنگرد؛ کاملا متوجه منظور فرد مقابل می شود. در اینجا ذهن خوانی نیست. بلکه پیام رفتارها را فرد متوجه شده؛ و این یک مسئله عادی است که با دقت در رفتارها می توان متوجه شد.