نماز در آشپزخانه

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نماز در آشپزخانه

سلام ببخشید تو آشپزخانه نماز خوندن صحیحه؟ مرجع سیستانی

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث:  استاد سجاد

سلام علیکم 

تشکر از سؤال شما 

نماز خواندن در آشپزخانه و هر جایی که کوره آتش باشد مکروه است (بدین معنا که صحیح است اما ثواب کمتری دارد).

موفق باشید 

پی نوشت: 

https://www.sistani.org/persian/book/50/46/

باسلام

آیا هنگام خواندن نافله درحال نشسته میتوان تکیه داد.

نماز وتیره را میتوان هنگام راه رفتن خواند.

سلام اگر زنی در پذیرایی و هال نماز بخونه مرد برای که پشت سر زن نماز نخونه بره تو اتاق و در اتاق باز باشه نمازش صحیح است؟

سلام اگر زنی در پذیرایی و هال نماز بخونه مرد برای که پشت سر زن نماز نخونه بره تو اتاق و در اتاق باز باشه نمازش صحیح است؟

من رفتم مسجد تلفن زنگ خود حواسم پرت شد نفهمیدم چی خوندم باید دباره به خودم یا لازمی نیست؟؟  رهبر

من رفتم مسجد تلفن زنگ خود حواسم پرت شد نفهمیدم چی خوندم باید دباره به خودم یا لازم نیست؟؟  رهبر

من رفتم مسجد تلفن زنگ خود حواسم پرت شد نفهمیدم چی خوندم باید دباره به خودم یا لازم نیست؟؟  رهبرو ایت الله مکارم

باسلام

آیا هنگام خواندن نافله درحال نشسته میتوان تکیه داد. نماز وتیره را میتوان هنگام راه رفتن خواند.

سلام علیکم 

تشکر از سؤال شما 

هنگام ضرورت در نماز واجب یا مستحب می توان تکیه داد و خواندن نماز مستحبی هنگام راه رفتن مانعی ندارد.

موفق باشید 

 

پی نوشت: 

استفتاء از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای  

سلام اگر زنی در پذیرایی و هال نماز بخونه مرد برای که پشت سر زن نماز نخونه بره تو اتاق و در اتاق باز باشه نمازش صحیح است؟

سلام علیکم 

تشکر از سؤال شما 

در فرض سؤال مانعی ندارد و نماز ها صحیح است.

موفق باشید 

 

پی نوشت: 

استفتاء از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای  

من رفتم مسجد تلفن زنگ خود حواسم پرت شد نفهمیدم چی خوندم باید دباره به خودم یا لازمی نیست؟؟  رهبر

تشکر از سؤال شما 

اگر درست خوانده باشید تکرار لازم نیست.

موفق باشید 

 

 

 

سلام ميشه تونمازجماعت به زن اقتدا کرد؟
مرحع اقاي سيستاتي