یهودپژوهی

معرفی موسسه تاریخ تطبیقی و نرم افزاری با موضوعیت یهودپژوهی و همچنین ادبان و مذاهب

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ در لغت بمعنای شناساندن وقت و علم تاریخ علمی است با موضوعیت ذکر وقایع و حوادث *

فلسفه تاریخ علم چیستی تاریخ و عوامل محرکی است که باعث تحولات و تطوراتی در تاریخ بشریت و عبور از مرحله ای به مرحله دیگر در جامعه بشری میشود را مورد بررسی قرار میدهد ,

تاریخ نقلی تحریر و بیان وقایع و حوادث در هر بازه زمانی و مکانی است و تاریخ تحلیلی علم به کلیات تاریخی و بررسی عقلی و تحلیلی درون علمی ( علم جرئی ) است . و نهایتا تاریخ تطبیقی مطابقت تواریخ برای درک بهتر وقایع و

همه اینها برای آموختن و درس از گذشته برای ساختن حال و آینده است .

به این تعاریف درهم و پیچیده توجه نکنید توضیحات ساده و قابل درک آن را میتوانید در سایت تاریخ تطبیقی مطالعه بفرمائید

در این سایت

فایلهای صوتی آموزش فلسفه تاریخ را از استاد شهید مطهری میتوانید دانلود کنید

دروس تاریخ تطبیقی استاد طائب را دانلود کنید و گوش کنید

کتاب های پیشنهادی و مقالات رو ببینید و دانلود کنید

و

نهایتا

نرم افزار بسیار مفید یهودپژوهی - 1 را با بیش از 40 عنوان کتاب - اثر ارزشمند در موضوعیت یهودپژوهی و ادیان و مذاهب را دانلود کنید

این نرم افزار امکان جستجوی لغت را در متن این کتب را دارد .

موفق و موید باشید در پناه حق

____________________________________________

* مختار الصحاح ابی بکربن رازی ص13