کرک نرم افزار

استفاده از نرم افزارهای کرک شده خارجی

باسلام بنده مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستم می خواستم بدانم که استفاده از نرم افزارها و بازی های کرک شده خارجی جایز است یا خیر و اگر نیست در چه صورتی جایز می باشد؟