کبود

کفاره قرمز شدن پوست

انجمن: 

[="Blue"]سلام
اگر کسی کس دیگه ای رو بزنه و بدنش سرخ بشه کفاره داره؟ چقدر؟
اگر در حمام بر اثر شستن بدن پوستمان قرمز شود آن هم کفاره دارد؟
مقلد رهبر هستم
[/]