کامل گرایی

کمال طلبی ؛ خوب یا بد؟

بنام خداوند مهربان

با سلام و عرض احترام

از کارشناس محترم، تقاضا دارم این موضوع را برایم باز کنند،

در روش های کاهش استرس فاصله خودفعلی را با خود ارمانی کاهش می دهند، یا بایدها را کم می کنند، یا روی پذیرش اتفاقات پیرامون تاکید می شود،

حال از ویژگی نخبگان و افراد موفق که نام می برند بر همین کمال طلبی ها، باید ها و به کم قانع نبودن ها تاکید می کنند، یا حتی از بزرگان دینی شنیده ایم که کاری را که می پذیریم تا می توانیم حقش را ادا کنیم خب این یک باید است!

حال با اوصاف ذکر شده در متن بالا، بنظرتان کمال طلبی را به خوبی چگونه می توان شرح داد؟