چاه، جمکران، قم، امام، عصر، سندیت

آیا عریضه های انداخته شده در چاه جمکران به دست امام عصر (عج) می رسد؟


سلام
در صورت امکان پاسخ لازم را بفرمائيد!
1/فلسفه چاه جمکران چیست ؟ آیا به خواسته امام عصر عج ایجاد شده است . یا خیر ؟
2/در صورت عدم استجابت حوائج مردم شائبه بدبینی و سستی و سئوال در اعتقادت مردم ایجاد نخواهد کرد ؟
3/حقیقت امر چیست . یعنی نامه ها بدست امام میرسد ؟ یا خیر ؟ یا جنبه سمبلیک و یا اینکه بدعتی تلقی می شود !
که توسط دوستداران حضرت ایجاد شده است ؟
4/ سندی که این چاه را نائید کند ! که دارای قداست و راه ارتباط مردم با امام عصر عج باشد ! وجود دارد یا خیر!
و هر گونه تو ضیح لارم را در این مورد ارائه بفرمائید!!!