پیشرفت علم

منظور از پیشرفت علم چیست؟

همیشه از پیشرفت علم صحبت میشه اما کمتر از معناش بحث میشه. طوری وانمود میشه که حتما علم رو به پیشرفت است. من مشکلی ندارم که بگم علم پیشرفت کرده اما سوالم اینه که دقیقا معنای پیشرفت چیه و اینکه چنین لزومی از کجا میاد که علم حتما رو به پیشرفته؟ آیا ممکن نیست علم به مسیری وارد بشه که بعد از صد سال بفهمیم غلط هست؟ همانطور که دانشمندان انقلابهای علمی ایجاد کردند و از زمین مرکزی به خورشید مرکزی رسیدند و یا به تفاوت خواص جهان میکروسکوپی و ماکروسکوپی پی بردند.