وسایل راحتی

استفاده از وسایل که موجب راحتی ما می شود!

سلام یک سوال داشتم که ذهن من را خیلی مشغول کرده است و آن این هست که آیا از نظر اسلام استفاده از وسایلی که باعث ایجاد رفاه و راحتی ما می شود اسراف است ؟ و در این صورت آیا ما داریم اسراف می  کنیم ؟ اصلا نظر اسلام درباره رفاه و راحتی انسان و مومنین چیست؟