هندو

سکوت قرآن کریم درباره ادیان شرقی

سلام چرا در قرآن از یهود و مسیحیت که قبل خود است کلی حرف زده و شرک و کفر آنان را رد می کند وشده مباهله راه می اندزد و کلی آیات دارد و از کافران بی زار است اما دین هندو با 6000 سال قدمت و بودا با 2500 سال قدمت حرفی از آن در قرآن نیست...یک میلیارد و نیم جمعیت پیروان بودا و هندوئیسم روی هم است...آیا حجم این همه کفر و جمعیت آن و عدم حتی صحبت در مورد آن در قرآن با علم پروردگاری که بر عالمین تسلط دارد در تضاد نیست؟ یهود روی هم 5 میلیون نفرن اما هندو یک میلیارد نفر