نماز.

ترجمه و تفسیر سوره اسرا

با عرض سلالم و خسته نباشید.
نوجوانی 16 ساله هستم که علاقه مند سنجش درستی رفتارم در دین می باشم اما نمی دانم چگونه؟
اینکه یک استخاره گرفتم با نیت اینکه وضعیتم در دین چگونه است و مستقیما به آیات 6 و 7 و 8 سوره اسرا برخوردم به نظر شما این آیات چه چیز هایی را به من می رسانند؟
با تشکر/.