نرم افزاررجال شیعه

سوالاتی در مورد دو نرم افزار «درایة النور» و «اسناد شیخ صدوق»

با سلام

بنده سوالاتی پیرامون دو نرم افزار رجالی درایه النور و اسناد شیخ صدوق داشتم .

اول اینکه جرح و تعدیل و توثیق راویان روایت در این دو نرم افزار تا چه اندازه معتبر و صحیح است و آیا میتوان به آنها اعتماد کرد ؟

دوم اینکه اثبات صحت و وثاقت و ضعف روایات توسط این دو نرم افزار تا چه حد صحیح و قابل اعتماد است ؟

سوم اینکه در نرم افزار درایه النور ، تعداد کل روایات کتاب کافی 18536 روایت می باشد در صورتیکه طبق نظر بسیاری از علما تعداد روایات کافی برابر 16199 روایت است ، این اختلاف ناشی از چیست ؟

سپاسگزارم