مهدویت،ابن حماد،فتن،

صحت و سقم کتاب «الفتن» ابن حماد

باسلام .به نظرشما کتاب فتن ابن حماد چقدر معتبراست؟ممنون