معاد و حیات جاویدان

دلیل معاد چیست؟

با سلام خدمت همه ی دوستان عزیز
در رابطه با مساله ی روح و جهان پس از مرگ و مساله ی معاد تحقیقات زیادی کردم ولیکن تا بحال هیچ دلیل و مدرک علمی در اثبات روح و جهان بعد از مرگ وجود نداشته و درکل مشکوک است . خواستم بدونم دلیل اینکه گفتند بعد از مرگ جسم جهان دیگری وجود دارد برای ادامه چیست ؟

آرزو در ابعاد اخروی

انجمن: 

سلام
مقدمه سوال: به طور کلی دین نسبت به موضوع " آرزو در زندگی انسان" دو دیدگاه دارد. یا آن را باعث پویایی و تحرک زندگی میداند و یا آن را سبب گمراهی و تباهی انسان تلقی میکند که این دو با توجه به ویژگی های آن آرزو تعیین میگردد.
سوال: با توجه به مطالعه سطحی که درمورد این موضوع داشتم این سوال برایم پیش آمد که اگر انسان آرزویی را که در این دنیا یک آرزوی دراز یا محال تلقی میشود را برای آخرت خود در نظر بگیرد و برای تحقق آن سعی و تلاش کند، آیا با توجه به: 1.قوانین معاد 2.اصل کیفر و پاداش 3. نسبت ابعاد نامحدود آخرت به ابعاد محدود دنیا ...... این آرزو تحقق پذیر است؟ اصلا نفس این امر مورد نظر خداوند میباشد؟

امکان رسیدن به نامیرایی انسان و منافات آن با معاد

انجمن: 

با اسلام و ادب در سایتی مطلبی خواندم با این مضمون که علم تا سال 2050 به این توانایی میرسد که انسان به عمر نامحدود رسد ویا بعبارتی نامیرا شود .به نظر شما اگراین توانایی بدست آید با اصول دین {معاد} منافاتی ندارد؟ لینک مطلب http://tebyan-zn.ir/detailed-papers/fardsaeid/359279/%DB%B6+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D9%87%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%88+%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/default.html