مشاهده جن

سوره جن و جنیان

انجمن: 

با نام و یاد دوست

سلام

یکی از کاربران سایت سوالی داشتند که مایل نبودند با آیدی خودشون مطرح شود

لذا با توجه به اهمیت موضوع، سوال ایشان با حفظ امانت جهت پاسخگویی توسط کارشناس محترم سایت در این تاپیک درج می شود:

نقل قول:

سلام

شنیدم از کسی که اگر کسی سوره جن را زیاد بخواند کم کم صدا هایی خواهد شنید و متوجه می شود همه حرکت ها و رفتارش بدقت تحت نظر کسانیکه حتی لحظه ای از او غفلت ندارند می باشد
صدا هایی منحرف کننده اند که منطبق بر هوای نفس اند و شیطانی اند و صدا هایی دیگر و دیگر برای این انسان تنهایی مفهوم ندارد

هر کاری کرده است وبخاطر ندارد عجیب این ها بخاطر دارند حتی لحن کلمات را ........
و خوب می فهمد که رذالت و پلید های او چگونه او ر ا به همنشینی و همراهی با رانده شدگان از بهشت جنی و انسانی علاقمند و نیز مجبور کرده است به قول قرآن ...اگر املا آیه صحیح باشد ....

اگر امکان هست در باره درستی ویا نادرستی این مطلب پاسخی بفرمائید و یا به اساتید ارجاع فرمائید

با تشکر از زحمت شما

خداوند شما را خیر دهد

با تشکر

در پناه قرآن و عترت پیروز و موفق باشید :Gol: