مجرد بودن حضرت عیسی

ازدواج و تجرد حضرت عیسی (ع) در قرآن

سلام میشه توضیحی راجب آیاتی که مجرد بودن و ازدواج نکردن حضرت عیسی رو اثبات میکنن بدین ؟!من آنچه در رمز داوینچی مطرح شده رو قبول ندارم اما میخواستم برا کسانی که قبول دارند دلیلی منطقی بیارم که جواب خوبی پیدا نکردم

مجرد بودن حضرت عیسی (ع)

ایا ازدواج نیمی از دین نیست پس چرا پیامبر خدا حضرت عیسی ازدواج نکرده بودند و همچنین حضرت معصومه ازدواج نکرده بود :Moteajeb!: