ماه انقلابات امت اسلامی

" به یاد شهید احمد فرحان " انقلابات امت اسلامی-آخرین تحولات بحرین...

سلام :Gol:
خیلی روشنه که چی می خوام بگم :Sham:
22 بهمن سال 57 انقلاب اسلامی مردم ایران
بهمن 89 انقلاب مردم تونس و مصر

و بهمن سالهای آینده ؟؟؟
و شاید انقلاب جهانی مهدی موعود !!!:hamdel:
موفق در پناه حق:Gol: