مؤذن

توضیح حدیث: افرادی که بدون حساب وارد بهشت می شوند

سلام اولا: ایا این حدیث سندیت دارد؟ همانا خداوند به سه گروه وعده داد.که بدون حساب وارد بهشت می شوند و هر یک از این سه گکروه  می توانند هشتاد هزار نفر را شفاعت کنند . انها عبارتند از 1.موذن2.امام جماعت3. کسی که وضو بگیرد  و در مسجد نماز را به جماعت بخواند سوال  دوم  منظور موذن حتما  باید در مسجد اذان بگوید یا خود شخص  در نماز هم  بگوید موذن  محسوب  میشه؟