قاتل امام باقر(ع)

نحوه شهادت امام محمد باقر (علیه السلام)

سلام امام باقر علیه السلام توسط چه کسی وبه چه شکل به شهادت رسیدند ؟