فلسفه عبادت

لذت عبادت (معرفی کتاب و منبع)

سلام
دلم میخاد بدونم چطوری میتونم از عبادت لذت ببرم؟
منم میتونم مثه بزرگان از عبادت لذت ببرم؟
اگه میشه کتاب درباره خود عبادت و لذت بردن ازش معرفی کنید