فلسفه طواف کعبه

چگونه عبادت کردن مسلمانان را بسوی کعبه برای دیگران توضیح می دهید؟

انجمن: 

سلام
من در جایی زندگی می کنم که مردم در ارتباط با اسلام فقط آنچه را که در رسانه می بینند در ذهن دارند. برای همین وقتی مسلمانی را می بینند سوالات جالب و پایه ای می کنند که جواب درست و زیبا دادن به آنها می تواند آنها را جذب کند.
یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده می شود اینست که کعبه چیست و چرا برای شما مقدس است و چرا مراسم حج بجا می آورید.
خوب من هم مثل هر مسلمان دیگر یک سری جواب دارم اما دنبال جوابی زیبا و جذاب برای غیر مسلمانان می گردم.
ممنون می شوم اگر این سوال را بطرز زیبا و دلنشین برای کسیکه دانشی نسبت به اسلام عزیز ندارد توضیح دهید.