غار اصحاب کهف

چرا افراد دقیانوس نمی توانست وارد غار اصحاب کهف شوند؟

با سلام
با اینکه چند بار این فیلم پخش شد و اینکه چند بار تکرار این فیلم و مخصوصا قسمتهای
آخرش رو دیدم آخرش متوجه نشدم چرا افراد دقیانوس نتوانستند وارد غار اصحاب کهف شوند
فقط وارد این غار می شدند و وحشت زده می آمدند بیرون هیچ وقت هم واضح نگفتند آنجا چه می دیدند و چه اتفاقی می افتاد؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.