علوم غریبه

بطلان سحر

سلام
آیا با کتابهای علوم غریبه که هستند خود شخص میتونه روشهای بطان سحر آنها را برای خودش بنویسه یا باید شخص خاصی این کار رو انجام بده.

در صورت امکان راهنماییم کنید.

با تشکر

علوم غریبه و خفیه

با سلام به اساتید محترم
لطفا در خصوص علوم غریبه و خفیه و مورد تایید بودن این علوم توسط ائمه توضیح بفرمایید؟

وضعیت تابوت عهد و علوم غریبه در روایات

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام
حقیر چند وقتی است که بدنبال علوم غریبه در روایت میگردم . مطلبی هست که برایم مفهوم نیست و لذا سوالاتی ایجاد کرده که خدمت پاسخگوی محترم مطرح میکنم :

1- آیا تابوت عهد برای شیعیان معتبر است و مقدس است ؟

توضیح : در احتجاج این مطلب آمده که :

اما چون آن شافع العصات في العرصات رحل اقامت بمأمن عرفات انداخت پيك رب جليل علام امين الوحى جبرئيل عليه السّلام بخدمت رسول ايزد جميل آمد بعد از عرض تحيت و سلام و تهنيت از قبل خالق الانام گفت اى سيد الخواص و العام چون اجل شما نزديك و مواصلت تو بما اى حبيب بغايت قريب گشته بناء على هذا شما را مطلع و مخبر گردانم.
تو خوب تبليغ امر كه بحكم ايزد اكبر از امور ضروريه دين مبين بلكه از متممات شرع سيد المرسلين است و از آن مفر و محيص جايز و رخيص نيست بايد كه
بزودى در همين زمان در تجديد عهد و پيمان سعى و جهد فراوان نمائى و قيام بحكم و امر من فرمائى و نيز از آنچه علوم غريبه كه در نزد تو مودعست بلكه ميراث از انبياء كه پيش از شما در دار دنيا بودند با سلاح و تابوت و علامات و آيات كه از انبياى سابق بشما عايد و لاحق گرديد همه آن را تسليم وصى و خليفه تو و حجت بالغه من على بن ابى طالب عليه السّلام نمائى

________________________________


2- امیرالمومنین در پاسخ به یهودی ای که کرامت استفاده از باد را از سلیمان نبی نقل کرده بود و با کرامت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به قیاس گذاشته بود (در همان احتجاج ) چنین میفرمایند :

حضرت امير المؤمنين على (ع) فرمود:
كه يا يهودى آنچه در باب تسخير رياح بواسطه سليمان (ع) بيان نمودى چنان است ليكن اعطا و احسان كه حضرت واهب منان به خاتم پيغمبران نموده افضل از آنست زيرا كه آن سيد البشر از مسجد الحرام در وقتى كه روانه مسجد اقصى گرديد و آن مسافت و سير يكماه است و از آنجا سير و عروج بملكوت سموات كه مسافت پنجاه هزار ساله را هست تمامى اين مسافات بيغايات را در اقل از ثلث شب در هنگام معراج آن سيد العجم و العرب طى نموده

با این توصیف استفاده از علوم غریبه به چه کار نبی (ص) و ولیش (ع)می آمد ؟


_________________________________


3- در توصیف سامری در احتجاج آمده :


ذكر بيان احوال سامرى و پيدا كردن گوساله بعلم ساحرى

اما حقايق احوال سامرى ضال على سبيل الاجمال كه ذكر آن مناسب اين محالست شرح و بيان آن بدين منوال است كه نام آن مرتد ابتر موسى بن ظفر است و آن مردود ضليل در ميان قوم بنى اسرائيل بوقوف علم كيميا بلكه بمعرفت و شناخت همه اشياء از علوم مثل رمل و هندسه و نجوم شهرت تمام و امتياز لا كلام داشت.
اكثر طلبه علوم آن قوم در پيش او تردد براى تحصيل علم رمل و حكمت و هندسه و نجوم ميكردند.

خلاصه كلام على سبيل الاستفهام و الاستعلام آنكه چون شدايد سخت‏گيرى فرعون و تبعه او بقوم بنى اسرائيل از حد بيان و تفصيل و از حيز طاقت آن قوم ذليل متجاوز كردند قوم بنى اسرائيل بالتمام براى رفع و دفع آن شدايد و آلام بحضرت موسى عليه السّلام مستغاثى شدند.
آن پيغمبر عاليمقام چون مطلع بر تعدى و تسلط ظلمه لئام بود بعد از استجازه از مهيمن علام و بحكم اوامر قوم بسفر از آن مرز و بوم فرمود بنى اسرائيل امتثالا لامره العالى و احترازا من ظلم الفرعون الغاوى تمامى رجال و نسوان با اطفال و مماليك ايشان از بلده مصر برآمده روى به بيابان نهادندهمانطوریکه در نوشته هاو نقلهای قبلی عرض شد هم علی علیه السلام نبی اکرم را بی نیاز از استفاده از بادها که از کرامت حضرت سلیمان است توصیف مینماید و کرامات نبی را افضل توصیف میکند
هم علوم غریبه را که ( سامری ملعون از آن استفاده می نموده ) و حتی موسی علیه السلام هم هرگز بدان متوسل نشده و بکار نبرده ( والا حضرت سلیمان بایست مطلع میشد ) حضرت جبرئیل از نبی اکرم میخواهد که به همراه تابوت عهد و ... علی علیه السلام بدهد.

اما سوال :

الف : آیا این روایات که در رابطه با علوم غریبه و تابوت عهد است قوی هستند و محل استنادند ؟

ب: چرا وقتی خداوند در قرآن میفرمایند که الیس الله بکاف عبده و با نگین انگشتری حضرت سلیمان را پادشاه عالم جن می نماید برای نبی اکرم تابوت عهد و ابزار آلات دیگر را شایسته می داند؟

د : آیا استفاده از علوم غریبه توسط نبی اکرم و لی اش کرامت است ؟

باسپاس

یاحق