عرضه اعمال

بررسی روایات درباره ی ستارالعیوب بودن خدا

انجمن: 
سلام  1)  همانطور که گفته شده خدا ستارالعیوب است پس چرا روایاتی داریم که اعمال هر بامداد به عرضه پیامبر میرسد یا هر دوشنبه و پنج شنبه به دست امام زمان میرسند؟ 2) آیا در روز قیامت ممکن است دیگران نیز از گناهان ما با خبر شوند حتی اگر ظلمی در حق آنان کرده باشیم؟

چگونگی علم معصومین به حال ما

انجمن: 


سلام

بسیاری از علما گفته اند تمام کارهایی که شیعیان انجام می دهند خدمت امام زمان عرضه می شود
یا قبل از اینکه سخنی از دهان به گوش خودمان برسد به گوش امام زمان می رسد.
همچنین موقعی که به یکی از امامان متوسل می شویم ایشان صدای مارا می شنود.
حالا سوال من این است که این نحوه ی شنیدن به چه صورت است؟
چون ممکن است هزاران نفر باهم به یکی از چهارده معصوم متوسل شوند.
چگونه یک نفر از دل تمام شیعیان باخبر است و جواب دعای آنها را می دهد؟
آیا این شنیدن مادی است؟