عدالت خدا

آیا ما باید تاوان گناه اجدادمون را بدیم؟

انجمن: 

سلام...

میخواستم یک سوالی بپرسم که:
به فرض 6 جد پیش من،نسل خوبی نبوده و به مردم ظلم میکرده،حالا آیا من که 6 نسل بعدش هستم از طرف خدا به خاطر اون ظلم ها و کارهای بدی که جدم میکرده باید تاوان بدم و در زندگی خوشی نبینم؟آیا چنین چیزی امکان داره که من به خاطر گناهان آنها مجازات بشم(هم در این دنیا و هم آخرت


ممنون:Gol: