شناخت امام در روایات

آیا حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه» شامل ولی فقیه هم می شود؟

آیا روایت «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة»؛ به جز امام زمان قابل تعمیم به مثل ولی فقیه هم هست؟