سفینهُ النجاه

کشتی نجات

  | کُلُّنا سفینهُ النجاه ، و سفینه الحسین أسرع | چرا کشتیِ نجات حسین ،  سریعتر به مقصدِ نجات می‌رسد؟