زمان عذاب

مفهوم زمان در عذاب و مجازات

انجمن: 

سلام.
۱- معیار تعیین زمان محدود و ابدی در مجازات جهنمیان در آخرت چیست و این زمان چگونه تعریف می شود ؟
۲- قبل از عذاب قیامت و آخرت که زمانش معلوم نیست ، عذاب برزخ وجود دارد این عذاب برزخ چیزی اضافه تر نیست ؟ آیا قبل از حساب و کتاب دقیق عذاب عادلانه است ؟