زره

زره امام علی (ع)

سلام خوش آمدم به گفتگوی دینی!
سوال: می گویند [="red"]زره[/] [="seagreen"]حضرت علی (ع)[/] با سایر مسلمانان متفاوت بوده است. تفاوت های زره حضرت چه بوده.
با تشکر