روش تفسیری اهل بیت

جواز تفسیر قرآن به قرآن در کلام اهل بیت علیهم السلام

انجمن: 

مرحوم مطهری در کتاب آشنایی با قرآن جلد 1 میفرماید که اهل بیت تفسیر قرآن با قرآن را تایید کرده اند. در ادامه میگوید که همین روش است که موجب زنده بودن قرآن میشود که در هر عصر و زمانه ای نکته ای از آن مکشوف گردد و بشریت را به وجود آورد. سوال:
1- در کتاب سندی برای جواز تفسیر قرآن با قرآن نیامده. ممکن است کارشناسان محترم حدیث یا احادیث صحیح السندی ارائه بفرمایند؟
2- حال فرض کنیم آن روش تفسیری مجوز داشته باشد، آیا همان نفسیر باز در انحصار اهل بیت میماند یا اینکه یک شخص خبره و با تقوی مثل علامه طباطبایی (ره) هم اجازه دارد چنین کند؟
3- اگر جواب سوال 2 این است که غیر معصوم هم میتواند، آنگاه این منافاتی با این ندارد که گفته شده تنها مفسیرین قرآن اهل بیت هستند ولا غیر (سند؟).