رحلت پیامبر

عکس العمل حضرت فاطمه زهرا س پس از رحلت پیامبر اسلام

با سلام من در رابطه با عکس العمل حضرت فاطمه زهرا س پس از رحلت پیامبر اسلام سوال دارم
همانطور که میدانیم حضرت فاطمه س جزء پنج تن آل عبا و دارای مقام بسیار عظیم علمی و معنوی می باشند در روایات داریم که حضرت جبرئیل به ایشان وارد می شدند و اسراری را برای ایشان بازگو میکردند و ایشان به قیامت و بهشت و مقام عظیم پدرشان و جایگاه پدرشان پس از رحلت یقین کامل داشتند با این اوصاف وقتی عمر پدر بزرگوارشان به پایان میرسد ما می بینیم که ایشان بسیار بی قراری مینمایند و آقدر گریه و نوحه میکردند که همسایه ها اعتراض کردند و حضرت علی مجبور شد بیرون شهر اتاقکی بسازند تا ایشان برای گریه به آنجا بروند
سوال این است که فردی مانند حضرت فاطمه س که در منتهای مقام عرفانی و ذوب در تعبد بندگی خداست و تمام وجود ایشان تسلیم رضای الهی است و از طرفی میداند که مقام پدرشان در دوران پس از مرگ چقدر رفیع است چرا باید اینقدر در فراق ایشان بی تابی کنند در حالی که فرزند ایشان حضرت زینب س در مصائب عظیمی که در واقعه عاشورا متحمل شدند اینقدر بیتابی نکردند و همه را زیبایی دیدند.
متشکرم