دیدگاه فقهی

دیدگاه حنفیه درباره جمع بین الصلاتین!

سلام علیکم دیدگاه فقهی حنفی مذهبان که بیشتر اهل سنت ایران را تشکیل می دهند نسبت به جمع بین نمازها چیست؟ آیا آنها جمع را بین نمازها را مثل شیعه جایز می دانند یا خیر؟ متشکر و ممنون.